Föreningsstämma och protokoll

Utdrag från stadgarna:

Ordinarie föreningsstämma
27§ Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen senast före juni månads utgång.

Motion
28§ Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.

Röstlängd
32§ Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensam har de dock tillsammans endast en röst.

Fullmakt
33§
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem.

Här kan du ladda ner en Fullmakt.

Här kan du läsa våra Stadgar

Välkomna!

Ordinarie föreningsstämma 2024
Den 21/3. I Pannrummet

Årsredovisning 2023

Revisionsberättlese 2023

Årsmötesprotokoll 2024

Ordinarie föreningsstämma 2023
Den 27/6. Vid grillplatsen på berget
.

Årsredovisning 2022

Revisionsberättlese 2022

Årsmötesprotokoll 2023 signerat

Ordinarie föreningsstämma 2022
Den 5/5. I Pannrummet
.

Årsredovisning 2021 inkl. revisionsberättelse.

Årsmötesprotokoll 2022 signerat

Ordinarie föreningsstämma 2021
Den 27/5.
På gården bakom Hertigvägen 6.

Årsredovisning 2020 inkl. revisionsberättelse.

Årsmötesprotokoll 2021 signerat

Ordinarie föreningsstämma 2020
Den 26/5.
På gården bakom Hertigvägen 6.

Årsredovisning 2019 inkl. revisionsberättelse.

Årsmötesprotokoll 2020 signerat

Ordinarie föreningsstämma 2019
Den 4/4 i Brf Korsriddarens lokal på Hägerstensvägen

Årsredovisning 2018 inkl. revisionsberättelse

Årsmötesprotokoll 2019 signerat

Tidigare stämmor

Extra föreningsstämma 2018
Hölls 13/6 på gården Hertigvägen 6

Protokoll från extrastämma 2018 signerat

Ordinarie föreningsstämma 2018
Hölls 22/3 i Brf Korsriddarens lokal på Hägerstensvägen

Årsredovisning 2017 inkl. revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll 2018 signerat

Ordinarie föreningsstämma 2017
Hölls 30/3 i Brf Korsriddarens lokal på Hägerstensvägen

Årsredovisning 2016 inkl. revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll 2017 signerat

Ordinarie föreningsstämma 2016
Hölls 21/4 i Brf Korsriddarens lokal på Hägerstensvägen

Årsredovisning 2015 signerad + revisor

Årsmötesprotokoll 2016 signerat

 

Ordinarie föreningsstämma 2015
Hölls 5/5 i Brf Korsriddarens lokal på Hägerstensvägen

 

 

 

 

 

Ordinarie föreningsstämma 2014
Hölls 10/4 i Brf Korsriddarens lokal på Hägerstensvägen

Ordinarie föreningsstämma 2013
Hölls 7/3 i Brf Korsriddarens lokal på Hägerstensvägen

Ordinarie föreningsstämma 2012
Hölls 23/4 2012 i matsalen Hägerstenshamnens skola, Selmedalsringen 5

Ordinarie föreningsstämma 2011
Hölls 25/5 2011 i Aspuddsskolans matsal