Brf Rovfågeln

Bostadsrättsföreningen Rovfågeln är en bostadsrättsförening för boende i fastigheten på Hertigvägen 2-18 samt Blommensbergsvägen 180-192 Hägersten, Stockholm. Föreningen bildades i juni 2006. Tomträtterna Rovfågeln 1 och Kungsörnen 1 tillträddes 19 november 2009.

Brf Rovfågeln är medlem i Fastighetsägarna.

Styrelsen
Styrelsen, från och med maj 2022:

  1. Emelie Nilsson…………..Ordförande
  2. Niklas Melander…………Kassör
  3. Cecilia da Mata………….Vice Ordförande
  4. Torbjörn Ljung……………Sekreterare/Ledamot
  5. Caroline Söderholm…..Suppleant

Valberedning

  1. Josefin Johansson
  2. Kristin Lagerström

Revisor
Torbjörn Nordin, Grant Thornton
www.grantthornton.se

Organisationsnummer och Plusgiro

  • Organisationsnummer: 769614-8233
  • Alla frågor om avgifter etc. hänvisas till vår ekonomiska förvaltare AllaBrf. Se menyvalet “Kontaktuppgifter” för kontaktuppgifter.

Stadgar
Brf Rovfågeln – Stadgar

Årsredovisning

Teknisk besiktning, bilaga till ekonomisk plan
Teknisk besiktning Brf Rovfågeln 2009
(PDF)

Mall för fullmakt
Fullmakt -Mall
(PDF)

Frågor?
Här hittar du kontaktuppgifter >>