Trivsel och Ordningsregler

Trivsel och ordningsregler

 

Trivsel- och ordningsregler för Brf Rovfågeln

Vi som är bostadsrättsinnehavare och delägare i vår förening har ett gemensamt ansvar för att föreningen långsiktigt utvecklas på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. Det kan vi göra genom att hålla ordning och reda på föreningens ekonomi, men också genom att alla bidrar till att öka trivseln i vårt område. Dessa regler, fastställda av styrelsen den 05 November 2017 utgör ett komplement till bostadsrättslagen och föreningens stadgar och är därför  tvingande för alla bostadsrättsinnehavare i brf. Rovfågeln.

 

Vi vill att Rovfågeln ska vara en förening som man vill bo kvar i och som andra gärna vill flytta till. Med detta som ledstjärna hoppas vi att du både förstår och respekterar föreningens trivsel- och ordningsregler.

 

 Vi kan själva påverka boendekostnaderna:

Föreningen har anlitat serviceföretag för att utföra olika tjänster, men som alla förstår, kostar detta pengar. Vi som valt att bo i en bostadsrätt har emellertid själva en möjlighet att till viss del påverka våra boendekostnader. Exempel på detta är att väl vårda sin lägenhet, som vi inte äger utan endast har nyttjanderätt till, att vara sparsamma med varm- och kallvatten, att vädra med förstånd att inte smutsa och skräpa ner i entréer och utomhus, att hantera sopor och annat avfall enligt anvisningar, att använda gemensamma anläggningar såsom tvättstuga, förråd, och gästlägenhet enligt föreskrifter.

 

Vi kan själva påverka trivseln:

Ingen trivs i ett område där ordning och reda saknas, där nedsmutsning och vandalisering sker och där ingen bryr sig. Negativa omdömen sprids snabbt och påverkar marknadsvärdet på våra bostadsrätter. En positiv inställning där alla hjälps åt är grunden till en gemensam trivsel. Har du synpunkter vill vi gärna att dessa framförs till oss i styrelsen.

 

 1. Allmänt

Bostadsrättshavaren ska vara aktsam om och väl vårda såväl den upplåtna lägenheten som vår gemensamma egendom i övrigt.

 

 1. Hänsyn till grannar
 • Syftet med bostadsrätten är att den ska utnyttjas som bostad, den får därför inte utnyttjas för omfattande yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.
 • I ett flerfamiljshus är man av naturliga skäl beroende av varandra. Se därför till att du inte stör dina grannar.
 • Här hos oss, precis som i andra områden, är det vedertaget att man inte utför störande verksamhet efter kl. 22.00, före kl. 07.00 på vardagar, kl.09.00 på lördagar och söndagar. Störa kan man exempelvis göra genom att ha hög volym från TV, radio eller musikanläggning eller instrument, högröstade samtal, användning av tvättmaskin/torktumlare, borrmaskin o.dyl. Ska du ha fest eller reparera under längre tid uppskattar vi att du informerar dina grannar. Detta gäller särskilt vid borrningsarbeten, som ofta är mycket störande. Sätt då upp en lapp i entrén och i hissen om hur länge arbetet förväntas pågå.
 • Mattor, kläder o.dyl. får inte skakas eller piskas på balkonger eller i entréer.
 • Grillning på balkonger är inte tillåtet (gäller alla typer av grillar).
 • Inga entrémattor får finnas utanför lägenhetsdörren om inte medlemmen själv åtar sig att städa detta parti.
 • Det är absolut förbjudet att blockera trapphus, trappuppgångar och entréer med barnvagnar, cyklar eller annat gods. Detta är brandmyndighetskrav som vi måste följa.
 • Du som är rökare visar självfallet hänsyn till dina grannar när du röker på din balkong eller utanför entrén. Rökning är inte tillåten i hiss, trappor, entréer, tvättstuga eller i gästlägenhet. Fimpar och annat skräp får självfallet inte slängas på föreningens mark eller i närområdena.
 • Ytterdörrar och dörrar i trapphusen ska hållas stängda (vissa trapphus är egna brandceller).
 • Den som har husdjur ska se till att dessa inte förorenar på lekplatser och andra uteplatser eller för oljud. Avföring ska självfallet plockas upp. Rastning inom föreningens område ska ske i koppel.
 • För att ha ormar och ödlor i lägenheten krävs tillstånd både av styrelsen och av kommunens miljökontor.
 • Fågelmatning

  Det är trevligt med fåglar, men ibland kan fågelmatning ställa till med problem. Att mata fåglar är tillåtet om det sker utan olägenhet för människor eller miljön. Det är inte nödvändigt att mata fåglar under vår, sommar och höst för att de ska överleva då mat finns i överskott i vår natur.

  Mata fåglar på ett bra sätt

  Använd ett fågelbord eller en fröautomat för att mata småfåglar. Se till att fåglarna inte kan hoppa omkring bland fröna, då deras spillning kan förorena fröna och sprida sjukdomar bland småfåglarna. Kom ihåg att se till att större fåglar inte kan äta frön direkt från fågelbordet.

  Att tänka på

  • Fåglarna kan skräpa ner en hel del.
  • Om det blir för mycket fågelmat som trillar ner på marken så kan det dra till sig råttor.
  • Släng inte fågelmat direkt på marken. Det leder ofta till att duvor, kråkor och måsar dras till platsen och kan orsaka stora problem genom nedsmutsning av balkonger och gårdar, oväsen m.m. I värsta fall kan du få problem med sorkar och möss.
  • Mata inte duvor och måsar i närheten av bostadshus, direkt från lägenheten eller platser där många människor rör sig. Sådan matning leder väldigt ofta till klagomål.

   

  Miljöförvaltningen är tydligen helt på vår linje fast det är inte deras mark.

  När måsarna börjar komma så är detta extra viktigt. Vi bor dessutom nära naturen så det är lätt att mata en bit härifrån.

   

 1. Ändrings- och installationsarbeten
  • Medlemmen ska i förväg underrätta styrelsen om planerade större ändringar i lägenheten, t.ex. flyttning av väggar, flyttning av fast elinstallation och ombyggnad av våtrum. Vid större ändringar krävs godkännande av styrelsen innan arbetet påbörjas och i vissa fall krävs bygglov hos kommunen. Yrkeskunniga hantverkare ska anlitas.
  • Medlem ska i förväg erhålla godkännande av styrelsen vid inglasning av balkong och anskaffning av markiser.
  • För inglasning av balkong krävs byggnadslov samt att styrelsen får en kopia av denna.

 

 • Föreningen har installerat kabel-TV och bredband i alla lägenheter. Det är därför inte tillåtet att sätta upp antenn/parabol på fasad eller balkongräcke.
 • Vid byte av ytskikt i badrum (golv eller vägg) måste GVK-normerna följas. Arbetet ska utföras av auktoriserad fackman, som vet hur man följer ovanstående normer.
 • Kostnaden för bygglovsansökan o.dyl. ansvarar medlemmen för. I vissa fall krävs att medlemmen införskaffar godkännande från grannar.
 • De är förbjudet att montera egen fläkt som blåser ut luften i ventilationstrumman, eftersom detta saboterar ventilationen och vidarebefordrar ditt matos till grannarna.

 

 1. Skador

Medlemmen är skyldig att teckna hemförsäkring. Föreningen svarar f.n. för bostadsrättstillägget via sin fastighetsförsäkring.)

Inträffar en skada i lägenheten, tvättstugan eller i andra gemensamma lokaler ska man omgående försöka hindra att den förvärras, t.ex. genom att stänga av vatten och maskiner. Jourtjänsten ska omedelbart kontaktas om skada uppstår som genast måste åtgärdas, t.ex. vattenläckage, stopp i avlopp, fel i elanläggning. Vid maskinfel i lägenheten anlitar du själv entreprenör.

                      – Skador – såväl i den egna lägenheten som i gemensamma utrymmen -anmäls omgående till styrelsen. Medlemmen registrerar skada i lägenheten hos sitt eget försäkringsbolag, samtidigt som föreningen anmäler skadan till sitt bolag.

 

 1. Parkering
 • Utrymmena mellan husen får inte användas som parkeringsplatser ( endast kort stund för i- och urlastning) utan är avsedda för utryckningsfordon och för rörelsehämmade med särskilt tillstånd
 1. Förråd

     Förråden ska hållas låsta.

 • I förråden får ej brandfarliga vätskor förvaras.
 • Ventilationskanaler får ej övertäckas.
 • Runt och under sprinklers måste det finnas minst en halv meters fritt utrymme.
 • I förrådsgångarna får inget placeras, eftersom dessa är utrymningsvägar.

 

 1. Sophantering
 • Sopor sorteras enligt Stockholms Kommuns anvisningar.
 • Påsar med hushållssopor tillsluts noga. Påsarna får inte vara större än att de lätt glider ner i sopnedkastens rör. Varje stopp förorsakar problem för dina grannar och kostar oss pengar. Det är inte tillåtet att mellanlagra sopor utanför lägenhetsdörren
 • Det är inte tillåtet att slänga flaskor, tidningar, emballage etc. i sopnedkasten.

 

 

Vi vill att Rovfågeln ska vara en förening som man

                      vill bo kvar i och som andra gärna vill flytta till.