Pantsättningshandlingar

Alla pantsättningshandlingar och avnoteringar i original med medlemmens underskrift skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadrättslagen, tillsändas:

Simpleko
Box 307, 751 05 Uppsala

Märk kuvertet “Panthandlingar”.