Andrahandsuthyrning

Vad gäller om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand?

Om du har ett giltigt skäl har du rätt att hyra ut ditt boende i andra hand. Ett giltigt skäl är exempelvis att du ska studera eller arbeta på en annan ort eller att du vill testa att bo tillsammans med din partner.

Enligt föreningens stadgar kan styrelsen endast bevilja andrahandsuthyrning för maximalt 12 månader i taget. Om du behöver hyra ut din lägenhet under längre tid än så behöver du skicka en ansökan om förlängning. I båda ansökningarna måste du skriva om varför du behöver hyra ut lägenheten.

Det är du som hyr ut som är ansvarig för lägenheten och hyresbetalningar. Det är därför du som behöver ta referenser på din andrahandshyresgäst.

Föreningen beslutade under årsmötet i slutet av april 2016 att ändra stadgarna så att det numera ska bli möjligt för styrelsen att ta ut avgift för den som hyr ut sin lägenhet i andra hand. Beslutet fattades för andra året i rad och stadgarna har därför ändrats. En avgift om maximalt tio procent av prisbasbeloppet tas år per lägenhet. För 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kr.

Läs mer om vad som gäller vid andrahandsuthyrningar i detta dokument.

Hur går du till väga?

Behöver du hyra ut din lägenhet i andra hand? Gör så här.

  • Lämna in din ansökan till styrelsen senast en månad innan uthyrningsperiodens början. Använd mallen formulär ansökan om andrahandsuthyrning.
  • Du kan lämna in en undertecknad ansökan via e-post till rovfageln@gmail.com eller i två exemplar i styrelsens brevlåda på Hertigvägen 6.
  • När styrelsen har tagit emot din ansökan behandlas den på nästkommande styrelsemöte.
  • Styrelsen meddelar dig sedan om att den godkänt eller avslagit din ansökan.

Om din ansökan har godkänts kommer styrelsen att ge dig en undertecknad kopia av din ansökan. Styrelsen behåller det andra exemplaret. Om du inte meddelat någonting annat kommer avtalet att läggas i lägenhetens brevinkast.

Om din ansökan inte har godkänts kontaktar styrelsen dig för eventuell komplettering eller motivering.