Ombyggnation/Renovering

Tillstånd för ombyggnation
Alla ändringar/ombyggnationer som innebär flytt av befintliga väggar eller fasta installationer som avlopp, el, ventilation, värmesystem etc. måste godkännas av styrelsen (se stadgarna).

Vattenburen golvvärme tillåts inte, däremot kan elburen golvvärme i badrum godkännas om den utföres av ett auktoriserat företag som följer branschreglerna(https://www.gvk.se/).

Det ligger på bostadsrättshavaren att komma med ett beslutsunderlag och i det bifoga nödvändiga handlingar som t.ex. intyg från byggnadsingenjör, bygglov etc. Detta bekostas av borättshavaren.

Bostadsrättshavaren ansvarar för att arbetet utförs fackmannamässigt, att anlitade hantverkare har ansvarsförsäkring samt erforderlig behörighet där åtgärden kräver det t.ex.

Våtrum (https://www.gvk.se/)

El (https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget)

VVS (https://www.sakervatten.se/)

Styrelsen kan bistå med ritningar på fastigheten.

Så här ansöker du:

  • Ladda hem och fyll i den här blanketten: Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet
  • Lämna in din ansökan till styrelsen senast en månad innan du planerar att påbörja renoveringen.
  • Du kan lämna in ansökan via e-post till rovfageln@gmail.com eller i styrelsens brevlåda på Hertigvägen 6.
  • När styrelsen har tagit emot din ansökan behandlas den på nästkommande styrelsemöte.
  • Styrelsen meddelar dig sedan om att den godkänt eller avslagit din ansökan.

Renovering
Om du renoverar din lägenhet tänk på att informera dina grannar om eventuella störningar i god tid. Tänk också på att störande arbete inte får utföras på kvällar. Du ansvarar själv för bortforsling av byggsopor samt för att det blir städat i trapphus och på trottoar/gångväg.

Ritningar

Ritningar finns här. Logga in med BankID och sök på fastighetsbeteckning, Kungsörnen 1 för Blommensbergsv. 180-190 och Hertigv. 2-6 eller Rovfågeln 1 för Hertigv. 8-18.  Husbeteckningar finns här. Har du frågor kan du ringa Stadsbyggnadsexpeditionen 08-50826990.

Avfall
Avfallskärl, ex. Big bags ska för allas trivsel avlägsnas skyndsamt och får inte placeras så att de hindrar framkomst eller riskerar att utgöra fara för andra, kontakta styrelsen för platsanvisning.

Fordon
Arbetsfordon får inte utan tillstånd från styrelsen ställas upp på föreningens mark.

Om du byter originalbeslag och dörrhandtag
Spara originaldelar som dörrhandtag och beslag för den som flyttar in efter dig om du byter ut dessa i lägenheten.

Om du letar efter originalbeslag så kan det finnas rätt eller snarlik modell i byggnadsvårdsbutikerna. Kolla t.ex. med www.byggfabriken.se eller www.nackabyggnadsvard.se

Om du byter dörrar, kök mm
Om du planerar att t.ex. byta originalkök, spis, originaldörrar mm. så tar föreningen tacksamt emot reservdelar som innerdörrar, dörrhandtag, köksluckor, lådor, gasspis mm. Vi kommer gärna och ser om det du tänker byta ut är intressant att ta vara på. Kontakta oss!

Tänk också på att visa hänsyn vid renoveringar!

/ Styrelsen