Tvättstugor

Våra tvättstugor finns på Hertigvägen 16-18. Vi har två tvättstugor med två tillhörande torkrum. I tvättstuga 2 finns en kallmangel. För att boka och komma in i tvättstugorna behöver du en bokningsbricka.

Tvättstugorna bokas antingen med boknings/nyckelbricka via bokningstavlan utanför tvättstugan eller via vår bokningswebbsida där du loggar in med ditt niosiffriga lägenhetsnummer samt ditt lösenord. På bokningswebben kan du också spärra din bricka om du tappar bort den.

Man kan maximalt ha 2 pass bokade och max 8 pass/månad.

Du kan även boka via Android-telefon eller iPhone.
Hämta appen Bokning från Aptus Elektronik AB.
I appen anger du adress: http://aptus.sakerhetsintegrering.se/rovfageln/mobil
Användarnamn samt lösenord är samma som när du bokar via datorn.
Se vidare: http://www.aptus.se/sv/site/aptusse/produkter/bokning/bokning-smartphone/

(Om du saknar lösenord till webbokningen skicka e-post till rovfageln@gmail.com med ditt nio- eller tio-siffriga lägenhetsnummer (numret börjar med 314) så får du ett tillfälligt lösenord som du byter när du loggar in).

Glöm inte att avboka tid som du inte kan utnyttja! Tvättpass som inte påbörjats inom 30 minuter kan bokas av annan.

Viktigt! Du har endast tillgång till tvättstugan under ditt bokade pass. När sluttiden plus 10 min. är passerad så är det endast den som bokat efterföljande pass som kommer in i tvättstugan. Torkrummet kopplat till din bokning är öppningsbart 1 timme efter bokad tid. Strömmen till maskinerna stängs av kl 22:00 av hänsyn till de som bor intill.

Boka tvättid via bokningssidan >>

Du som flyttar in
Se till att du får bokningsbricka samt lösenord till webbokningen från föregående boende. Om du saknar bokningsbricka skicka e-post till styrelsen. Kostnad för bokningsbricka betalas av medlem (200 kr).

Du måste ha en boknings/nyckelbricka för att aktivera ditt bokade pass samt för att komma in i tvättstugorna.

Felanmälan
Felanmälan ska alltid göras till vår fastighetsskötare. Kontaktuppgifter finns anslaget i alla trapphus.