Tvättstugor

Våra tvättstugor finns på Hertigvägen 16-18. Vi har två tvättstugor med två tillhörande torkrum. I tvättstuga 2 finns en kallmangel. För att komma in i tvättstugorna använder du din nyckelbricka på bokningstavlan.

Tvättstugorna bokas antingen med nyckelbricka via bokningstavlan utanför tvättstugan eller via Webben  där du loggar in med ditt lägenhetsnummer(314xxxxxx)  samt ditt lösenord.

Tvättstugorna kan totalt bokas 2 gånger på 7 dagar. 2 pass kan vara bokat åt gången och kan bokas upp till 30 dagar i förväg.

(Om du saknar lösenord till webbokningen skicka e-post till rovfageln@gmail.com med ditt nio- eller tio-siffriga lägenhetsnummer (numret börjar med 314) så tar vi fram ett nytt lösenord.

Glöm inte att avboka tid som du inte kan utnyttja! Tvättpass som inte påbörjats inom 30 minuter kan bokas av annan.

Viktigt! Du har endast tillgång till tvättstugan under ditt bokade pass. Torkrummet kopplat till din bokning är öppningsbart 1 timme efter bokad tid. Strömmen till maskinerna stängs av kl 22:00 av hänsyn till de som bor intill.

Du som flyttar in
Se till att du får nyckelbricka samt lösenord till webbokningen från föregående boende. Om du saknar bokningsbricka skicka e-post till styrelsen. Kostnad för bokningsbricka betalas av medlem (200 kr).

Du måste ha en nyckelbricka för att aktivera ditt bokade pass samt för att komma in i tvättstugorna.

Felanmälan
Felanmälan ska alltid göras till vår fastighetsskötare. Kontaktuppgifter finns anslaget i alla trapphus.