Bilder

Fastigheterna Rovfågeln och Kungsörnen – Hertigvägen och Blommensbergsvägen

Fastigheterna är grönklassade av Stockholms Stadsmuseum vilket är den näst högsta klassificeringen. En grönklassning betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - Blommenbergsvägen Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - stenmurFastigheten Rovfågeln, Aspudden - punkthus, BlommenbergsvägenFastigheten Rovfågeln, Aspudden - HertigvägenFastigheten Rovfågeln, Aspudden - HertigvägenFastigheten Rovfågeln, Aspudden - BlommenbergsvägenFastigheten Rovfågeln, Aspudden - trappräckeFastigheten Rovfågeln, Aspudden - kalkstensplattor
 Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - koppar