Kollektivt Bostadsrättstillägg

Brf Rovfågeln har tecknat en företagsförsäkring hos Protector som innehåller bostadsrättstillägg för alla föreningens bostadsrätter. Du behöver alltså bara teckna en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg.

Om du behöver anmäla en skada så kontaktar du Protector på tel: 08-410 637 28 eller via webben .Om det gäller skadedjur kontakta istället Nomor: 0771-12 23 00. Uppge  Brf Rovfågelns försäkringsnr: 1589806-1.2.

Läs Försäkringsvillkoren här.

Vid andra frågor kring vår försäkring kontakta vår försäkringsförmedlare Arreglo.