Kollektivt Bostadsrättstillägg

Brf Rovfågeln har tecknat en företagsförsäkring hos Trygg-Hansa som innehåller bostadsrättstillägg för alla föreningens bostadsrätter. Du behöver alltså bara teckna en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg.

Om du behöver anmäla en skada så kontaktar du Trygg-Hansa på tel: 0752-43 10 00 eller via webben .Om det gäller skadedjur kontakta istället Nomor: 0771-12 23 00. Uppge  Brf Rovfågelns försäkringsnr: 25-2118788-06.

Läs Försäkringsvillkoren här.

Vid andra frågor kring vår försäkring kontakta vår försäkringsförmedlare Arreglo.