Om ni fått faktura från AllaBRF via billecta så betala ej!! AllaBRF har felaktigt fakturerat oss. Ni ska bara betala fakturor som kommer from Simpleko. Om ni råkat betala så kontakta AllaBRF och be dem betala tillbaka. Jag försöker få kontakt med dem nu för att få en förklaring.

Hej medlemmar, 

För att möjliggöra för fler medlemmar att delta på vårt årsmöte och vårstädning har vi redan nu satt datum för dessa.

Årsmötet kommer äga rum tisdagen den 25 april och vårens städdag blir söndagen den 7 maj.

Vi återkommer närmare de aktuella datumen med tid och hoppas se så många som möjligt av er på dessa tillfällen. Det är ett bra tillfälle att möta era grannar och bidra till en god grannsämja. 

Ifall ni inför årsmötet vill skicka några motioner gör ni det på rovfageln@gmail.com alternativt droppar de i föreningens brevlåda (Hertigvägen 6). Motionerna ska var styrelsen tillhanda senast den 11 april. 

/Styrelsen

Imorgon måndag kommer Stockholm Vatten att byta vattenmätare mellan kl 11:30 – 13:30, ingreppet beräknas ta ca 30 minuter. Förmodligen kommer även tvättstugorna att drabbas.

Kolla så att era kranar är avstängda ifall ni lämnar hemmet innan avstängningen.