Idag behövde vi komma in i ett lägenhetsförråd för att tillfälligt stänga av vattnet. Men vi har inga uppgifter i Simpleko om telnr !

Ta dig nu tid att logga in på Simpleko och lägg upp telnr och mailadress.

Viktigt När något oförutsett händer som gör att vi måste kontakta dig.

P.g.a. GDPR så kan varken vi i Styrelsen eller Simpleko lägga in dessa uppgifter.

Gå till Simpleko

  1. Logga in med mobilt Bankid
  2. Uppe till vänster visas ditt namn, och till höger om det finns en nerpil, klicka på den och välj Inställningar
  3. Klicka sen till höger på Kontaktuppgifter, fyll i epostadress samt telnr och avsluta med att Spara Kontaktuppgifterna.

 

Beräknas vara slutfört inom 6 månader. Notio AB bekostar bygget, sen vid försäljning så delar vi på köpeskillingen. Detaljer i upplägget är noga definierat i vårat gemensamma avtal. De boende vid 188-190 kommer säkert att störas en hel del, särskilt under Juli-Augusti, men de kommer att få tillgång till Styrelserummet samt till det gemensamma utrymmet i Gästlokalen för att kunna arbeta ostört.

Rättvänd A-40.0-101 210205
Rättvänd A-40.3-102 210205

Nu är vårt nya bokningssystem till Tvättstugor och Gästrum driftsatt.

Logga in på http://rovfageln.sakerhetsintegrering.com/ och ange ditt lägenhetsnummer (314xxxxxx) och det lösenord enligt instruktionen som lämnades i ditt brevinkast idag.

 

Vi har länge levt med 2 system, nu renodlar vi med Axema, arbetet börjar imorgon.

Vi kommer att ersätta nuvarande Aptus bokningssytem för tvättstugor och gästrum samt några få brick-läsare med Axema.

Hoppas ni har förståelse för att det initialt kan uppstå störningar.

Mer info kommer löpande vid behov