Saneringen som är täckt av försäkring är nu utförd, men några moment återstår innan vi kan öppna upp igen:

1. Köpa in nya möbler (soffor) då de gamla fick kastas pga pulverskador. – På gång
2. Torka av pulver från stolar & annat lösöre som inte täcktes av saneringen. – Här behöver vi folk som kan hjälpa till (1-2h arbete för 3-5 pers, ta gärna kontakt om du kan hjälpa till via mail till styret på rovfageln@gmail.com).
3. Köpa in andra brandsläckare (tex skum) som inte förstör så mycket. – Utreds av styret.
4. Besluta hur tillgången till pannrummet ska se ut för att förebygga oönskat bruk samtidigt som det ska vara tillgängligt och inkluderande för våra medlemmar. – Utreds av styret.

I nuläget hoppas vi kunna öppna igen i mitten av Mars månad.

På förekommen anledning måste vi nu ta tag i detta slarviga/okunniga/nonchalanta beteende som vissa av oss visar.

Ta hand om ditt egna skräp, och sluta tro att någon annan gör det.

Det är absolut förbjudet att använda källaren som någon slags soptipp. Om du högst tillfälligt behöver ställa ner någonting för en kortare tid, skriv då en lapp med namn och telnr, samt gärna en notis när ni planerar att hämta det.

Här visas 3 bilder, Blommens 186 samt Blommens 180.

 

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 6 februari.

Testerna förväntas pågå från kl 08:00 till ca 12:00.

Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.
Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

Sprid gärna vidare informationen till andra som kan komma att beröras av våra tester, till exempel fastighetsförvaltare.

Om du förvaltar flera fastigheter och vill veta vilka fastigheter det gäller kan du kontakta vår kundservice.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Idag kommer Solar Energy AB att flyga över våra hus med drönare. Vi kommer senare få en rapport som visar vad det skulle innebära för oss att installera solpaneler på taken.