Gå in på: https://portal.simpleko.se/kundportal/login, välj Inställningar/Kontaktuppgifter

Uppdatera med epost och telnr så vi enkelt kan nå dig.

Tackar på förhand !

Nu är cykelrumsdörrarna försedda med automatiskt dörrstopp som håller dörrarna öppna när du öppnar dom maximalt.
Vi planerar också att ta bort vredet på insidan så att man bara öppnar med handtaget.