Tyvärr har vi ingenting ledigt just nu. Men anmäl gärna om intresse finns så sätter vi upp dig på en turordningslista.

Vi har 7 lokaler med fönster, 5 av dem har V/A och bredband.

Förråden är ganska små ca 2 Kvm, ofta av typen matkällare.

Till er som redan hyr: Vi har också en byteslista, så återkom om du är intresserad av att byta till större/mindre, annat läge eller av annan anledning.

På förekommen anledning måste vi nu ta tag i detta slarviga/okunniga/nonchalanta beteende som vissa av oss visar.

Ta hand om ditt egna skräp, och sluta tro att någon annan gör det.

Det är absolut förbjudet att använda källaren som någon slags soptipp. Om du högst tillfälligt behöver ställa ner någonting för en kortare tid, skriv då en lapp med namn och telnr, samt gärna en notis när ni planerar att hämta det.

Här visas 3 bilder, Blommens 186 samt Blommens 180.

 

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 6 februari.

Testerna förväntas pågå från kl 08:00 till ca 12:00.

Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.
Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

Sprid gärna vidare informationen till andra som kan komma att beröras av våra tester, till exempel fastighetsförvaltare.

Om du förvaltar flera fastigheter och vill veta vilka fastigheter det gäller kan du kontakta vår kundservice.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Idag kommer Solar Energy AB att flyga över våra hus med drönare. Vi kommer senare få en rapport som visar vad det skulle innebära för oss att installera solpaneler på taken.