Uppdatera era Kontaktuppgifter !

Inför sensommarens stora Värmeprojekt behöver vi kontaktuppgifter till samtliga våra boenden, för att säkra att projektet blir lyckat.

Gå till https://portal.simpleko.se/kundportal/login

Välj Inställningar (expandera raden med ditt namn uppe till vänster)  där ser du ett kugghjul Inställningar.

Därefter väljer du Kontatuppgifter, se till att ange Mail-adress och telefonnummer.