Matavfallssortering

I föreningen har vi matavfallssortering i Stockholms stads regi. Av matavfallet görs biogas som stadsbussarna kör på. Sex kärl finns placerade mellan husen Hertigvägen 6-8.

För dig som är nyinflyttad finns följande startpaket att hämta i cykelrummet Hertigvägen 8:

  • Behållare för påsar
  • Skruvar till behållare
  • 80 påsar
  • Slaskskrapa
I detta förråd kan ni också hämta ut fler påsar när ni behöver.

 

Om alla tunnor någon gång skulle vara fulla så släng istället i vanliga soporna. Det är inte bra om tunnorna är överfulla och locket inte kan stängas.

Läs här om vad som får slängas och inte:  https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/villa_radhus/Sortera_ratt_villa/hushall-och-pentryn/

Här finns mer info och tips, tex om hur behållaren kan fästas: https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/tips/tips-for-koket-och-karlet/hanteringstips/

När ni sorterar ut ert matavfall så bidrar ni både till miljön men även föreningens ekonomi då vi kan få en lägre kostnad för vanliga sophämtningen.