Information för mäklare

Om föreningen och fastigheterna

Bostadsrättsföreningen Rovfågeln Föreningen är en sk. äkta förening och upplåter lägenheter till boende i
fastigheterna Rovfågeln 1 och Kungsörnen 1 Aspudden/Örnsberg, Hägersten på adresserna Hertigvägen
2-18 och Blommensbergsvägen 180-192.
Fastigheterna som byggdes under 1948-1949 består av fyra trevånings lamellhus med källare samt ett punkthus med
källare och fem våningar. Fastigheten har 104 bostadslägenheter varav 8 av dessa är hyresrätter. Tomträtt om totalt 7.896 kvm (Rovfågeln 1 och Kungsörnen 1), tomträttsavgiften förblir oförändrad fram t.o.m. 2027.
Fastigheterna är grönklassade av Stockholms Stadsmuseum vilket är den näst högsta klassificeringen. En
grönklassning betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt. Föreningen har antagit ett byggnadsantikvariskt vårdprogram som utgör beslutsunderlag vid renovering av fastigheternas exteriör samt allmänna utrymmen. Vårdprogrammet finns på föreningens hemsida.

Snabbfakta

Här har vi samlat svar på många av de frågor som mäklare har inför försäljning av en lägenhet
 • Föreningen bildades 2006 och tillträdde fastigheterna 2009-11-19 (tidigare hyresvärd Familjebostäder)
 • Uppvärmning via fjärrvärme
 • Husen har självdragsventilation varför det inte är tillåtet att montera mekanisk frånluftsfläkt i köket kopplat på skorstenen. Endast kolfilterfläkt eller spiskåpa, typ Casamja, är tillåtet.
 • Avgiften betalas per månad. I avgiften ingår värme och vatten, tillgång till två tvättstugor, förråd, internet, barnvagnsrum och cykelrum
 • Föreningen har två tvättstugor med modern maskinpark. Tvättstugorna är utrustade med 2 tvättmaskiner och 1 torktumlare i respektive tvättstuga. Dessutom finns två torkrum utrustade med dubbla torklinor, moderna avfuktare och cirkulationsfläktar. Kallmangel i tvättstuga 2.
 • Föreningen har två övernattningsrum för uthyrning till boende
 • Tvättstugorna och övernattningsrummen bokas via elektronisk bokningstavla eller via internet
 • I fastigheterna finns 5 st skyddsrum som omfattas av lag om skyddsrum (2006:545)
 • En hiss finns i det s.k. höghuset (hus P) som är 5 fem våningar högt.
 • Hemförsäkring är obligatorisk enligt stadgarna. Bostadsrättstillägg tecknas kollektivt för alla medlemmar av föreningen och ingår i avgiften
 • Det finns inga inre reparationsfonder kopplade till lägenheterna (bostadsrätter)
 • Juridisk person beviljas inte medlemskap (enligt stadgar §3)
 • Medlemskap beviljas för varaktigt boende
 • Överlåtelseavgiften på 2,5% av prisbasbelopp betalas av köparen. Överlåtelseavgiften läggs på första avgiftsavin.
 • Pantsättningsavgift på 1% av prisbasbeloppet betalas av pantsättaren
 • Förening har tecknat en gruppanslutning för bredband med Bredband2 AB. Bredband 1000/1000 Mbit levereras mot en obligatorisk tilläggsavgift på 100 kr/mån.
 • Kabel-tv analogt grundutbud via Comhem.
 • Städning av trapphus och gemensamma lokaler utförs av inhyrd städfirma
 • Yttre skötsel d v s trädgård utförs av inhyrd firma. Vi har även en trädgårdsgrupp med boende som bidrar till planteringarna.
 • Information om vilka leverantörer föreningen har för ekonomisk och teknisk förvaltning finns här.
 • Styrelsen kan bestå av sju ordinarie och tre suppleanter, se aktuell styrelsesammansättning på hemsidan under rubriken ”Om Brf Rovfågeln”
 • Vid frågor om ändring av planlösningar i lägenheten där befintliga väggar berörs kan styrelsen bistå säljaren med ritningar. Men det är säljaren som står för vidare undersökning och svar till köparen. Styrelsen frånsäger sig allt ansvar för riktigheten i säljarens eller mäklarens svar vid ombyggnadsfrågor. Se stadgarna för mer information om ombyggnation.
 • Föreningen är medlem i Fastighetsägarna.
 • Föreningens stadgar och årsredovisningar finns under Om Brf Rovfågeln.
 • Information om genomförda renoveringar och nuvarande underhållsplan finns här.

Mäklarbild

Mäklarbild kan man beställa digitalt via Simpleko, se https://www.simpleko.se/for-kunder/for-maklare2.

Överlåtelser

I första hand önskar vi att ni skickar in handlingarna digitalt via ett ärende för hantering. Det går både snabbare och är säkrare än att skicka det med posten. Mer info finns hos Simpleko, https://www.simpleko.se/for-kunder/for-maklare2.

Alternativt kan Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, inkl bekräftelse på godkänt medlemskap,
tillsändas:

Simpleko
Box 307, 751 05 Uppsala

Märk kuvertet “Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal”.

Pantsättningshandlingar

Alla pantsättningshandlingar och avnoteringar i original med medlemmens underskrift skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadrättslagen, tillsändas:

Simpleko
Box 307, 751 05 Uppsala

Märk kuvertet “Panthandlingar”.

Till köpare och säljare

Vid en överlåtelse vill vi be dig som mäklare ombesörja att köpare och säljare tar del av dessa viktiga dokument:

Övriga frågor och svar

Fråga: Har ni parkeringsplatser tillgängliga genom förening?

Svar: Nej

Fråga: Har ni några avgiftsändringar beslutade?

Svar: Vi har beslutat att höja med 7% i Januari 2024.

Fråga: Planerar ni att amortera på lånen?

Svar: Ja, planen är att amortera ett större belopp (7-14 miljoner) under 2024 när lånen går ut, givet att inget oförutsett händer.

Fråga: Har ni några större renoveringar planerade?

Svar: Vi kommer undersöka om vi ska satsa på solceller under 2023-2024. I övrigt så finns planerade event beskrivna i underhållsplanen (länk)

___________________________________________________________________________________
Brf Rovfågeln, Hertigvägen 6, 125 52 Hägersten,
org. nr. 769614-8233