Återvinning och grovavfall

Återvinningsstationer – tidningar, glas och metall

Stockholms Stad har en återvinningsstation på Blommensbergsvägen mitt emot Aspuddsparkens hästhage. Där kan du slänga:

  • Tidningar
  • Kartonger
  • Glas
  • Metall

Grovsopor
Då tömning av grovsopor är mycket dyrt har styrelsen beslutat att föreningen inte ska ha ett grovsoprum. Istället ges boende möjlighet att slänga grovsopor i container som beställs vid ett par tillfällen per år. Datum för container meddelas via hemsidan samt anslag i trapphusen.

Byggsopor/byggavfall
Den som renoverar sin lägenhet ansvarar själv för bortforsling av byggavfall samt för städning av trapphus, trottoar/gångväg. Kontakta styrelsen innan du planerar att införskaffa byggsäck, så kan vi anvisa lämplig placering.

Närmaste återvinningscentral: ÅVC Östberga, Bussens Väg 2, Årstafältet. Öppet mån-tors 10-10, fre-sön 9-16 Mer information på Stockholms stads webbsida

Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall som färgrester, kemikalier, bilbatterier mm. lämnas till miljöstationen intill Shell Hägerstensvägen.

Elavfall
Elavfall lämnas till Stockholms stads återvinningscentral t.e.x Östberga

Mobil miljöstation
Det finns också möjlighet att lämna elavfall (endast emot elavfall upp till en mikrovågsugns storlek) när Stockholms stads mobila miljöstation kör ut i vårt område.

Information om turer finns här eller ring Stockholm Vatten och Avfall 08-522 120 00.