Porttelefon och Inpassering

Nyckelbrickor

Systemet bygger på beröringsfria brickor (elektronisk nyckel) som hålls framför porttelefonen. Möjligheten att passera en dörr styrs av den behörighet som är programmerad på brickan. Behörigheten kan anpassas för varje bricka. Brickan hålls framför läsaren och om du är behörig visas grönt ljus, annars visas rött.

De dörrar som berörs av nyckelbrickor är:

 • Portdörrar.
 • Tvättstugan. Ingång Hertigvägen 8.
 • Gaveldörrarna för boende i resp. fastighet.
 • Samtliga boende kan öppna porten vid Hertigvägen 6 för att komma åt föreningens brevlåda.

Porttelefoni

Att lämna uppgifter för porttelefoni är helt frivilligt d.v.s. om man inte vill vara med i porttelefonregistret kommer man själv in med nyckelbricka och vid besök får man i så fall gå till porten och öppna. Porttelefonen kan kopplas antingen till mobiltelefon eller till fast telefon. En del kanske vill ha en separat telefon hemma bara för porten. Att koppla mobiltelefonen innebär också att du kan öppna oavsett om du är hemma eller ej, t.ex. för bud. Eller om du själv står utanför porten och har glömt din nyckelbricka så kan du ringa dig själv på porttelefonen och öppna porten med din telefon.

För att vara med i portregistret anmäler man det till rovfageln@gmail.com ange lägenhetsnummer (314xxxxx) och vilket/vilka namn som skall visas i displayen samt telefonnr till respektive namn. Porttelefonen fungerar dygnet runt alla dagar i veckan.

 • Telefonnummer visas aldrig i displayen.
 • Mellan 06:00 – 22:00 visas namn i displayen.
 • Mellan 22.00 – 06.00 visas inget namn i displayen utan då slår besökare ditt nummer direkt i porttelefonen. Detta för att bl.a. undvika busringning på oönskad tid. Så här gör du när du vill knappa in telefonnumret: Knappa in B följt av telefonnumret.
 • När porttelefonen ringer, svara och kontrollera att det är behörig person, för att släppa in tryck 5 på telefonen.
 • Vill man så kan man vara med i portregistret bara med telefonnummer, din besökare måste då känna till ditt nummer. Din besökare trycker på knappen under “telefonluren” och knappar sen in ditt telefonnummer.
 • Tänk på att du kan öppna åt dig själv genom mobilen, t.ex. om du inte har din nyckelbricka med dig. Detta förutsätter såklart att du har anmält numret att vara med i portregistret.
 • Med piltangenterna kan du bläddra  upp och ner i namnregistret:
 • Tryck på knappen under ”telefonluren” för att ringa upp valt namn.

När porttelefonen ringer din telefon visas följande nummer: 0855109230.

Tips! Lägg in numret i dina kontakter så ser du när det ringer från porttelefonen.