Byte av samtliga ventiler och thermostater i våra radiatorer V33-V35

Vi har under många har haft problem med vårt värmesystem, vissa lägenheter är för kalla, och andra för varma. Nu satsar vi stort på att åtgärda detta.

HeatTech Avisering 240623