Någon ??? Hakar regelbundet av ett par Dörrstängare !

Det gäller gallergrinden Blommensbergsvägen 186 samt källardörren Blommensbergsvägen 180.

Detta oansvariga/själviska tillgrepp har pågått i minst 6 månader.

“Dörrstängare till källardörrar” får inte hakas av då det äventyrar brandsäkerheten i våra hus.  
Detta är ett krav från brandmyndigheten.

Dessutom äventyras tillträdet till våra förråd.

Vi betraktar detta som Egenmäktigt förfarande och står att finna i 8 kap. 8 § i Brottsbalken.