Till alla boende i Brf Rovfågeln!

Hägersten 18/6 – 2011

Hej alla grannar, nya som gamla! Det har nu gått ett tag sedan förra ordförandebrevet och det har hänt en hel del sedan sist, framför allt dränering i hus C, fönsterrenovering pågår för fullt och vi har haft årsstämma.Fortsätt läsa

Till alla boende i Brf Rovfågeln! Hägersten 3/3 – 2011

Sedan ombildningen november 2009 har vi genomfört ett stort antal förbättringsåtgärder i våra fastigheter och under 2011 fortsätter arbetet bl.a. med dränering och fönsterrenovering.Fortsätt läsa

Hägersten 3/11 – 2010  – Till alla grannar i Brf Rovfågeln!
Vi kommer inom kort att starta upp jobbet med dräneringen för hus C (Hertigvägen 8-18). Hus C är det hus som måste åtgärdas först då bl.a. fukt och vatten tränger in i våra torkrum. Något som många har uppmärksammat.

Åtgärden innebär att marken runt hus C kommer att grävas upp och arbetet kommer att pågå under vinterhalvåret.
För att få ut information snabbare och enklare kommer vi att sätta upp en central informations/anslagstavla i hus C med löpande information om arbetet. Tavlan kommer att monteras upp nere i källargången vid tvättstugan.  Vi informerar såklart också här på hemsidan.Fortsätt läsa

Hej igen alla grannar i Brf Rovfågeln!

Det är nu snart semestertider för de flesta och vi i styrelsen kommer också att ta semester. Under semestern finns styrelsen tillgänglig via vår e-postadress och Brf-telefon men återkoppling på era frågor kommer att ta längre tid under sommaren. Felanmälan ska som vanligt göras till vår fastighetsskötare – se längst ner i detta brev.Fortsätt läsa