Brev från ordförande mars 2011

Till alla boende i Brf Rovfågeln! Hägersten 3/3 – 2011

Sedan ombildningen november 2009 har vi genomfört ett stort antal förbättringsåtgärder i våra fastigheter och under 2011 fortsätter arbetet bl.a. med dränering och fönsterrenovering.

Vi hoppas också på att snart kunna starta upp projekt som elrenovering och liggande stammar. Föreningen behöver hjälp från er medlemmar med både dessa stora projekt men även mindre som t.ex. säkerhetsdörrar, fiber/bredband mm. Tänk också på att väntetiden för genomförandet blir kortare med flera från föreningen som gör en insats i föreningsarbetet. Hör av er till styrelsen!

I en bostadsrättsförening är det vi medlemmar äger, förvaltar samt underhåller bostäderna/fastigheterna gemensamt. Medlemmarna i föreningen svarar kollektivt för föreningens kostnader som direkt påverkar våra avgifter. Till skillnad från ett fastighetsbolag ska en bostadsrättsförening inte göra någon vinst. Avgifterna ska täcka drift- och räntekostnader samt avsättning till reparationsfond enligt stadgar.

Det innebär att vi alla medlemmar i allra högsta grad kan påverka föreningens ekonomi. Alla i föreningen kan använda denna unika möjlighet till att dra ett strå till stacken!

Avgiftshöjning 2011 -  Styrelsen vill informera samtliga medlemmar att en avgiftshöjning på 8 % kommer att genomföras från och med april 2011. Avgiftshöjning behövs för att balansera upp underskottet i vår budget.

Varför måste vi höja avgiften? Avgiften ska täcka föreningens löpande kostnader för t.ex. städ, sophämtning, värme, fastighetsskötare, ekonomisk förvaltning mm. Budgetarbetet har nu visat att vår förening får ett underskott för drift och förvaltning med nuvarande avgifter.

Nedan några anledningar till grund för avgiftshöjning:

  • Föreningen höjde inte avgifterna 2010.
  • Höjda energikostnader. (Fjärrvärme och räntor utgör föreningens största kostnader).
  • Fördröjd avknoppning av fjärrvärmeleverans till fastigheterna Simfågeln samt Lärkfalken gör att vi inte kan effektivisera fullt ut i vårt värmesystem.
  • Räntehöjningar på föreningens lån.
  • En ovanligt kall och snörik vinter 2009/2010 vilket resulterat i höga kostnader för uppvärmning och snöröjning.

Viktigt att veta är att de renoveringar och förbättringar vi gör och har planerat för inte påverkar vår budget negativt. Tvärtom bidrar de till att minska våra löpande kostnader i och med lägre kostnader för värme, underhåll och löpande reparationer.

Hyreshöjningarna – Hyreshöjningen blev 2,4 % efter avslutat hyresförhandling. Höjningen kommer på april avin med retroaktivt belopp för februari samt mars. Höjningen gäller alla våra hyresgäster.

Valberedning och ny styrelse – Valberedningen som utsågs av årsstämman 2010 är tyvärr inte längre tillgänglig. Då en valberedning endast kan utses av stämman och styrelsen inte själv kan vara valberedning så har vi valt att lösa frågan genom att be Rebecka Beiersdorf på Blommensbergsvägen att vara kontaktperson för intresseanmälningar och förslag på ledamöter. Rebecka kommer också sammanställa ett förslag till ny styrelse till årsstämman. Kontakta Rebecka via e-post till rovfageln@gmail.com eller lägg ett brev i föreningens brevlåda på Hertigvägen 6.

Föreningen behöver få in nya krafter i styrelsen, både för förnyelse och avlastning. De flesta i styrelsen har suttit sedan starten av föreningen 2006. Ta chansen att jobba med grannarna i styrelsen. Ja, det är arbetsamt men också roligt och givande. Styrelsen har ett mycket bra stöd från Deloitte och Fastighetsägarna när det gäller förvaltning, ekonomi och juridik. Kontakta Rebecka om du själv är intresserad eller om du känner någon du tycker skulle passa för styrelseuppdrag. Enligt våra stadgar kan styrelsen bestå av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Årsstämman  – onsdag 25/5 håller föreningen årsstämma. Tid samt lokal kommer att utannonseras i god tid innan. Det har inkommit 3 st. motioner till styrelsen som vi tittar över nu. Motion 1: ny grovtvätt, motion 2: miljöcertifiering, motion 3: avfallskvarnar .

Inför stämman kommer årsredovisning samt årsberättelsen från 2010 delas ut till samtliga medlemmar. Ta er tid att läsa igenom dessa innan ni går till stämman.

Städdagen i vår – lördagen den 14/5 är det dags för vårstädning igen. Planera in den i er kalender redan nu. Mer information kommer.

Projekten – Passa på att ge oss förslag på om hur vi vill ha vår utemiljö vid hus C, hur vi gör runt om detta hus kommer vara vägledande för all utemiljö runt våra hus.

Förslag kan lämnas på rovfageln@gmail.com eller i föreningens brevlåda i porten på Hertigvägen 6 senast 2011-03-15.

Markiser -  våren väntar bakom knuten och kanske några av oss tänker investera i markiser. Föreningen har, som vi berättat, antagit ett byggnadsvårdsprogram som bl.a. specificerar utformning av markiser. För mer information se vår hemsida. Där kan du också ladda ner och skriva ut vårdprogrammet i sin helhet. Kontakta styrelsen om du inte har tillgång till internet.
https://www.rovfageln.se/om-brf-rovfageln/bevarande-av-husens-karaktar/markis-och-solskydd/

Allmänna utrymmen -  Det är inte tillåtet att ställa sopor etc. i allmänna utrymmen eller ute på våra gemensamma ytor. Grovsopor i källargångar innebär ökade kostnader för föreningen då vi måste betala extra avgifter för bortforsling. Dessutom är det en brandrisk och det minskar vår trivsel.

Tänk också på att hålla dörrar stängda så att inte obehöriga kommer in. Grus och temperaturväxlingar gör att våra portar ibland inte stängs ordentligt. Ta för vana att kontrollera att porten går igen så slipper vi objudna gäster och sparar på värmen.

Mvh / Tomas Färlin, Ordförande