Grovsopor i källargången Blommensbergsvägen 184

Det är inte tillåtet att ställa avlagda möbler, sopor etc. i allmänna utrymmen eller ute på våra gemensamma ytor!  Just nu har någon eller några ställt grovsopor i källargången under Blommensbergsvägen 184. Grovsopor i källargångarna  innebär ökade kostnader för föreningen då vi måste betala extra avgifter för bortforsling. Dessutom är det en brandrisk och det minskar vår trivsel.

Du som äger dessa saker uppmanas härmed att ta hand om sakerna omgående så slipper vi grannar vara med och betala för bortforslingen av dina sopor.

/ Ordförande Tomas Färlin