Nu har tunnorna kommit på plats mellan husen Hertigvägen 6-8 och ni har fått informationsfoldrar i era brevinkast.

I barnvagnsförrådet i källaren jämte tvättstugorna finns följande startpaket att hämta:

  • Behållare för påsar
  • Skruvar till behållare
  • 80 påsar
  • Slaskskrapa

Det är också i detta förråd ni kommer kunna hämta mer påsar när de tar slut. Dörren är märkt med en lapp.

Tänk på att om alla tunnor någon gång skulle vara fulla så släng istället i vanliga soporna. Inte bra om tunnorna är överfulla och locket inte kan stängas.

Här finns mer info och tips, tex om hur behållaren kan fästas: https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/tips/tips-for-koket-och-karlet/hanteringstips/

När ni sorterar ut ert matavfallet så bidrar ni både till miljön och föreningens ekonomi.

Vi kommer att börja med matavfallssortering.  Av avfallet görs biogas som stadsbussarna kör på.
Preliminär start är vecka 9. Alla hushåll kommer att få påshållare att placera under diskbänk och påsar kommer att finnas att hämta i något gemensamt utrymme.
Kostnad för föreningen beror på vart kärlen är placerade och hur ofta vi vill ha hämtning. I början kommer vi att ha fyra kärl placerade mellan husen hertigvägen 6-8 med tömning 1 gång per vecka vilket är gratis. Eftersom sortering av matavfall kommer leda till mindre vanliga sopor kan vi eventuellt få billigare kostnad för den vanliga sophämtningen.
Mer information kommer i samband med uppstarten.

På föreningens årsstämma i torsdags valdes en ny styrelse, och den avgående tackades för gott arbete det senaste året och beviljades ansvarsfrihet. Den nya styrelsen består av:

Johan Berglund (Omval)

Tomas Bokström (Nyval)

Reb Kerstinsdotter (Sittande)

Torbjörn Ljung (Omval)

Daniel Nelson (fd. Petersson) (Omval)

Mats Nilsson (Nyval)

Klara Ebeling (Nyval)

Andreas Rosén (Nyval)

Till valberedning valde stämman Per Ståhlberg (sammankallande) och Olle Eriksson.

Boka in i kalendrarna redan nu – 23 april blir det vårens gårdsdag då vi gör fint på gården och grillar korv tillsammans. Trädgårdsgruppen har snart ett möte för att planera vad som ska göras på gården i år och vilka projekt som ska prioriteras på gårdsdagen. Om du vill engagera dig – maila rovfageln@gmail.com.