Ny styrelse vald

På föreningens årsstämma i torsdags valdes en ny styrelse, och den avgående tackades för gott arbete det senaste året och beviljades ansvarsfrihet. Den nya styrelsen består av:

Johan Berglund (Omval)

Tomas Bokström (Nyval)

Reb Kerstinsdotter (Sittande)

Torbjörn Ljung (Omval)

Daniel Nelson (fd. Petersson) (Omval)

Mats Nilsson (Nyval)

Klara Ebeling (Nyval)

Andreas Rosén (Nyval)

Till valberedning valde stämman Per Ståhlberg (sammankallande) och Olle Eriksson.