Status för “pingisrummet” och portprojektet

Gemensamhetslokalen i källaren på Hertigvägen 6, det så kallade pingisrummet, är på väg att iordningställas så att alla i föreningen ska kunna använda det för tex barnkalas, pingis, DIY-projekt med mera. Nästa steg är att vi ska låta göra en brandskyddsdokumentation för att vi ska veta hur vi ska säkerställa brandutrymning i lokalen. Efter detta kommer antagligen en liten ombyggnad ske. Datum för färdigställande är i nuläget lite oklart då det beror på vad brandutlåtande säger. Vill du engagera dig? Maila till rovfageln@gmail.com eller prata med Lisette Billstein som projektleder iordningsställandet.

När det gäller portprojektet så är ”etapp 1” precis avklarad. Alla portar på Hertigvägen är nu utbytta. Efter en besiktning av det utförda arbetet fortsätter renovering av portarna på Blommenbergsvägen. Porten till förskolan Måsen kommer att renoveras när de har stängt för semester.