På gårdsdagen 10 oktober kommer det som vanligt att finnas containrar att slänga egna grovsopor i (inte renoverings-och byggavfall, farligt avfall, elektronik, flytande avfall, matavfall, hushållsavfall eller bildäck) i container som kommer att vara uppställd inom området. Vi kommer också att ha en container för grenar och ris. Containrarna kommer att finnas på plats mellan torsdagen den 8 oktober och måndagen den 12 oktober.

Miljöfarligt avfall typ elartiklar får inte slängas i containern. Sådant kan istället lämnas till mobila miljöstationen som stannar vid korsningen Hövdingagatan / Blommensbergsv den 29 oktober kl. 18‑18.45.

Nu finns en ny regel angående sena avbokningar av gästrummen. Den som avbokar samma dag eller dagen innan (upp till 36 h före) bokningen ska påbörjas får betala full debitering. Avbokar du tidigare än så behöver du inte betala något.

Nu har vi för första gången på några år ett förråd ledigt för uthyrning. Det är på 18 kvadratmeter och ligger på Hertigvägen 8. I första hand kontaktas de som står på kölistan för att hyra förråd från 2011, men om du vill ställa dig i kön maila rovfageln@gmail.com. Boende i föreningen ges företräde, men förråd kan även hyras ut till externa aktörer.

Vänligen mata inte fåglar invid husen på sommarhalvåret. Om vi ger dem mat vid husen kan de dels bli tamare och smutsa ner våra balkonger, dels kan sjukdomar spridas mellan fåglarna. På vintern kan vissa småfåglar ha svårt att hitta mat, och hjälps av att människor lägger ut mat åt dem.