Matavfallssortering – Nu börjar vi

Nu har tunnorna kommit på plats mellan husen Hertigvägen 6-8 och ni har fått informationsfoldrar i era brevinkast.

I barnvagnsförrådet i källaren jämte tvättstugorna finns följande startpaket att hämta:

  • Behållare för påsar
  • Skruvar till behållare
  • 80 påsar
  • Slaskskrapa

Det är också i detta förråd ni kommer kunna hämta mer påsar när de tar slut. Dörren är märkt med en lapp.

Tänk på att om alla tunnor någon gång skulle vara fulla så släng istället i vanliga soporna. Inte bra om tunnorna är överfulla och locket inte kan stängas.

Här finns mer info och tips, tex om hur behållaren kan fästas: https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/tips/tips-for-koket-och-karlet/hanteringstips/

När ni sorterar ut ert matavfallet så bidrar ni både till miljön och föreningens ekonomi.