Så här går fönsterrenoveringen till

Fönsterrenoverring går enligt plan port för port med start i Hus B till Hus C på Hertigvägen. Arbetet kommer att pågå från februari till december. (I vilken ordning husen på Blommensbergsvägen ska tas är inte planerat ännu.)

Arbetet per lägenhet tar mellan 3 och 4 veckor. Under den tiden behöver hantverkarna tillträde olika dagar beroende på vilket arbetsmoment som ska utföras. Ytterbågar demonteras och renoveras på verkstad, målning av fönsterkarmar och byte till energiglas sker på plats. Under tiden ytterbågen är på verkstad förses fönstren med väderskydd/trattar.

I överkant av innerbågen i alla rum, utom kök och badrum, monteras en ventil för tilluft. Man kan justera luftflödet genom att skjuta ventilen i sidled. Tänk på att du och lägenheten mår bäst av att ha ventilen fullt öppen. Ventilen levereras utan dammfilter då filtret minskar luftflödet. Den som ändå vill förse ventilen med dammfilter får stå för detta själv. Hålet för den gamla ventilen vid fönsterbrädan skumförseglas och befintlig ventil återmonteras.

När ytterbågen monteras på plats förses fönstren med tätningslister av silikon. Dessa lister har mycket lång hållbarhet jämfört med lister i gummi. Fönsterputsning ingår ej.

Entreprenören anslår tidsplan i trapphuset där man ser vilka veckor som gäller för respektive våningsplan. Man sätter sedan upp lappar på varje dörr där man talar om när man behöver tillträde till lägenheten, detta noteras minst en dag i förväg.

När ett trapphus är klart ska besiktning/kontroll göras. Tid för detta meddelas på schemalappen på lägenhetsdörren.

Om  tiderna för hantverkare eller besiktning inte passar, man kanske blir sjuk, eller om du har frågor så går det bra att ringa till kontaktpersonen/platschefen – telefonnummer står på anslaget på lägenhetsdörren.

Vid arbetsstart i lägenheten kommer bostadsrättshavare få möjlighet att beställa tillval * som kantregel, vädringsbeslag, inre målning av fönsterbågar och fönsternisch mm. Blankett för tillval delas ut av entreprenören. Bostadsrättshavaren faktureras kostnaden. Arbetskostnaden kan bostadsrättshavaren göra ROT-avdrag för (enligt de regler som gäller för ROT-avdrag).

OBS!

  • Fönsterputsning ingår ej
  • Termometrar som varit fastskruvade i fönsterkarm eller båge återmonteras ej (man ska undvika att skruva i båge och karm för att minsta risk för rötskador)
  • Klädhängare etc. som varit fastskruvade i fönster/balkongdörrskarm återmonteras ej (man ska undvika att skruva i båge och karm för att minsta risk för rötskador)
  • Entreprenören tejpar upp persienner men tar inte ansvar för skador på dessa. Om det ändå, trots försiktig hantering, skulle uppstå skador på persinnerna så får varje medlem stå för åtgärden själv.

/ Styrelsen

* Tillvalen är frivilliga och är du inte nöjd med erbjudandet så kan du, när dina fönster är klara och besiktade, anlita någon egen vald målarfirma eller göra jobbet själv, om du tycker att det behövs. För den som vill montera vädringsbeslag själv finns samma beslag som erbjuds genom Fog & Fönster att köpa på bl.a. Byggfabriken, Södermalm.


Vädringsbeslag i metall monterat.

Kantregel

Kantregel

Vädringsbeslag

Med kantregeln är det ena fönstret “låst” i fönsterkarmen, och med vädringsbeslaget kan du nu justera hur mycket du vill att fönstret ska vara öppet utan att fönsterbågarna står och slår mot varandra.