För att underlätta förrådstömningen inför byte av avloppsstammarna kommer föreningen ställa upp en container för grovsopor. Containern kommer stå uppställd under augusti och september. Containern är endast avsedd för grovsoppor från förrådsrensning inför stambytet.Fortsätt läsa

Nu startar vi projektet för byte av fastigheternas liggande stammar, dvs avloppsrören i källarplattan i varje huskropp. Dessa rör är i dåligt skick och det är mycket angeläget att bytet kommer igång så snart som möjligt. Här kommer kort information om vad som är på gång och hur det kommer att påverka boendet.Fortsätt läsa