Stambytet – container för grovsopor vid förrådstömning

För att underlätta förrådstömningen inför byte av avloppsstammarna kommer föreningen ställa upp en container för grovsopor. Containern kommer stå uppställd under augusti och september. Containern är endast avsedd för grovsoppor från förrådsrensning inför stambytet.Om du renoverar din lägenhet får du själv ombesörja borttransport av byggavfall. Det är inte heller tillåtet att slänga miljöfarligt avfall (batterier, elektronik, glödlampor, färg & lösningsmedel etc).

För att förhindra missbruk kommer containern vara låst med kodlås. Skicka ett mail till rovfageln@gmail.com eller se anslaget i trapphuset för kod.

Kom ihåg att låsa containern när ni slängt ert skräp och låt ingen utomstående ta del av koden. Tänk på att föreningen betalar för varje kilo skräp som slängs och den kostnaden får vi alla betala på våra avgifter i slutändan.

Styrelsen
Brf Rovfågeln