Projekt för byte av liggande stammar startar nu!

Nu startar vi projektet för byte av fastigheternas liggande stammar, dvs avloppsrören i källarplattan i varje huskropp. Dessa rör är i dåligt skick och det är mycket angeläget att bytet kommer igång så snart som möjligt. Här kommer kort information om vad som är på gång och hur det kommer att påverka boendet.
Stambytet kommer inte att påverka några lägenheter, men däremot måste entreprenören få tillgång till ett antal källar- och förrådsutrymmen för att komma åt alla rör. Avlopp från lägenheterna kommer att fungera utom under vissa tider dagtid. Dessa tider anslås i berörda trapphus i god tid innan det är aktuellt med avstängning.

Dessa utrymmen märks upp under veckan (v. 24), men behöver inte tömmas just nu. Däremot behöver entreprenören tillträde till dessa utrymmen för planering av arbete. Styrelsen återkommer snarast med information genom (personlig kontakt) för tillträde och när dessa utrymmen måste vara tömda.

Byggstart kommer troligtvis att bli under v. 32 med start i hus C (Hertigvägen 8-18). Entreprenadtiden är beräknad till 3-4 månader totalt.

Byte av avloppsstammar brukar innebära att råttor i avloppssystemen ökar sin aktivitet. När entreprenören stöter på råttor så kommer man att sanera, men det innebär inte att skador orsakade av råttor kan undvikas helt.

Tänk på att din hemförsäkring inte täcker skador på saker i källarförråden som är orsakas av råttor. Dessa skador täcks inte heller av vår fastighetsförsäkring. För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att du tömmer dina källarutrymmen även om utrymmet  inte är märkt med evakueringslapp, åtminstone under tiden arbete med avloppen pågår i huskroppen.

Projektgruppen undersöker möjligheten för tillfällig förvaring antingen i föreningens egna lokaler (på egen risk) och/eller via någon lagerfirma. Tömning av förråd och kostnad för extern förvaring står varje brf-medlem för själv. Projektgruppen undersöker vad föreningen har för åtagande gentemot hyresgäster för evakuering av källarutrymmen.

Om du har frågor så får du snabbast svar om du skickar din fråga via e-post till rovfageln@gmail.com. Du kan också lägga ett brev i föreningens brevlåda på Hertigvägen 6.

Mer information kommer inom kort!

/ Styrelsen