Ordförandebrev juni 2011

Till alla boende i Brf Rovfågeln!

Hägersten 18/6 – 2011

Hej alla grannar, nya som gamla! Det har nu gått ett tag sedan förra ordförandebrevet och det har hänt en hel del sedan sist, framför allt dränering i hus C, fönsterrenovering pågår för fullt och vi har haft årsstämma.

Årsstämman 2011 – Vi var ca en tredjedel av medlemmarna där på årsstämman. Pelle Bergstrand från Deolitte som valdes till årsstämmoordförande redovisade vår ekonomi/budget. I år har föreningen ett stort underskott att jobba med men kom ihåg att vi samtidigt inte har mer än ett år att titta tillbaka på. Pelles (Deloitte) slutsats är att vi fortfarande är en relativt ny förening samt att det behövs ett år till för att kunna se hur ekonomin för kommande år kan tänkas bli. Mer att läsa om i protokollet från stämman som snart finns tillgängligt på vår hemsida.

Valberedning och ny styrelse – Styrelsen för 2011/2012 blev framröstad på årsstämman och samtliga stolar för 7 ordinarie samt 3 suppleanter blev tillsatta. Vid konstitueringen av styrelsen vid första styrelsemötet efter årsstämman blev jag vald till ordförande ett år till, I nya styrelsen har vi dels ledamöter med erfarenhet från tidigare år samt några nya invalda ledamöter som vi vill välkomna till oss i styrelsen. Se mer om personer och ledamötsposter nedan:

  1. Ordförande- Tomas Färlin
  2. Vice Ordförande- Janne Eriksson
  3. Ekonomiansvarig- Nils Harrysson (ny i styrelsen)
  4. Ekonomiansvarig- Marie Jernberg
  5. Sekreterare- Joel Hjalmarsson (ny i styrelsen)
  6. Vice sekreterare- Carina Lindberg
  7. Ledamot- Magnus Briese
  8. Suppleant- Per Ståhlberg (ny i styrelsen)
  9. Suppleant- Boel Odnegård (ny i styrelsen)
  10. Suppleant- Björn Malmgren

Tre personer blev valda till valberedningen för 2011/2012: Austin Davies, Emma Ekström, Rebecka Beijersdorf.

Städdagen i våras – lördagen den 14 maj var det dags för vår årliga vårstädning, TACK alla ni som var med och fixade med våra hus samt vår gård. Det var riktigt trevligt denna dag och jag tror många lärde känna fler av sina grannar liksom jag gjorde.

Fönsterrenoveringen – Fönsterrenoveringen löper på i planerad fart och personligen tycker jag att vår entreprenör i detta projekt har skött sig utmärkt, planeringen för renoveringen på Blommensbergsvägen (hus A1, A2 och P) kommer det anslås information om i samtliga trapphus snart.

Dräneringen hus C – Dräneringen runt Hus C är nu färdigt, det är endast några små detaljer kvar att åtgärda. Ni har säkert märkt att det blivit en ny ramp in till källaren vid gaveln på hertigvägen 8 och att vi har valt att göra en uteplats vid port 14, dessutom en hel del uppsnyggning runt detta hus. Dränering runt övriga hus kommer inte att ske de närmaste åren då det har visat sig efter vi gjort en fuktmätning tillsammans med en representant från fastighetsägarna, fuktmätningen visade att det inte är nödvändigt att göra dränering på dessa hus ännu på några år, detta passar vår förening väl då vi kan i stället ägna oss åt de andra renoveringsprojekt vi har.

Liggande stammar – Projektet med att byta ut de liggande stammarna kommer att starta upp i slutet av sommaren. Vi börjar i hus C vid hertigvägen 18 och sedan kommer detta att ske etappvis i samtliga hus, det jag tror blir jobbigast för oss alla är att en del förråd måste evakueras då det skall bilas upp golv i dessa utrymmen, övriga förråd rekommenderar vi att ni tömmer då det finns en stor risk för att skadedjur som råttor kan komma in och förstöra saker i era förråd.

Tänk på att det inte finns någon hemförsäkring eller fastighetsförsäkring som täcker sådanda skador. Vi alla får själva tömma och stå för dessa evakueringar.

Vår trädgård – Vi behöver ta in nya anbud på trädgårdsskötsel, vårt nuvarande kontrakt går ut i november, vi vet att det i föreningen finns medlemmar/boende som tycker om att hålla på med trädgård, kanske någon av er vill hjälpa till med denna upphandling. Hör av er till vår styrelsetelefon eller mail rovfageln@gmail.com.

Trivsel – Tänk på vår trivsel i föreningen, det innebär att inte placera sina sopor i allmänna utrymmen eller på gården, tänk på grannen under er innan ni vädrar mattor etc på balkongen, kom ihåg att det inte är roligt att bo inunder och få damm/skräp på sig. Det finns också en mattställning för mattpiskning på gården.

Meddela era närmaste grannar om ni planerar att bygga om/renovera i er lägenhet då det kan bli en tillfällig olägenhet för dem. Ni kanske också behöver bygglov av föreningen. Det gäller också för oss alla att felanmäla trasiga saker som vi finner i föreningen, med andra ord, sunt förnuft ger en en trivsel för alla oss boende i föreningen.

Önskar er alla en trevlig sommar!

Mvh / Tomas Färlin, Ordförande