Förslag och önskemål beträffande utomhusmiljön i Brf Rovfågeln

Nu börjar dräneringsarbetena runt hus C, Hertigvägen 8-18, att gå mot sitt slut och det är dags att börja tänka på hur återställandet av marken runt huset skall ske. Vi i styrelsen tar gärna emot förslag på hur vi ska återställa runt huset, det kan t.ex röra sig om planteringslådor, cykelställ, ändring av trappor och liknande men också vilka växter/buskar vi ska välja.

Denna förfrågan går ut till samtliga boende i Brf Rovfågeln då vi vill ha en helhetssyn på miljön runt alla våra byggnader. Hur vi väljer att återställa runt hus C kommer att ligga till grund för hur vi väljer att gå vidare med framtida liknande arbeten.

Förslag kan lämnas på rovfageln@gmail.com eller i föreningens brevlåda i porten på Hertigvägen 6 senast 2011-03-15

Det står var och en fritt att önska vad man vill och styrelsen kommer att gå igenom alla inkomna förslag innan beslut tas, det kan dock vara så att alltför kostsamma förslag inte kan antas.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Brf Rovfågeln