Brev från ordförande 3 november 2010

Hägersten 3/11 – 2010  – Till alla grannar i Brf Rovfågeln!
Vi kommer inom kort att starta upp jobbet med dräneringen för hus C (Hertigvägen 8-18). Hus C är det hus som måste åtgärdas först då bl.a. fukt och vatten tränger in i våra torkrum. Något som många har uppmärksammat.

Åtgärden innebär att marken runt hus C kommer att grävas upp och arbetet kommer att pågå under vinterhalvåret.
För att få ut information snabbare och enklare kommer vi att sätta upp en central informations/anslagstavla i hus C med löpande information om arbetet. Tavlan kommer att monteras upp nere i källargången vid tvättstugan.  Vi informerar såklart också här på hemsidan.

Övriga renoveringsprojekt som fönster och el kommer att påverka alla boende då hantverkare kommer att jobba i våra allmänna utrymmen men också i våra lägenheter.  Information om pågående renoveringsprojekt kommer att anslås på informationstavlan vid tvättstugan samt, i de fall det är nödvändigt, delas ut i brevlådorna.

Översikt bokstavsbenämningar för våra hus finns under Om Brf Rovfågeln > Husbeteckningar.

Fönsterrenoveringen -  är nu också på gång att starta upp och några av er har haft ”hembesök” för besiktning av fönster, tack för att ni ställde upp!

Städdagen  -  Ett stort tack alla ni för ert engagemang! Mycket blev gjort i och runt våra hus. Det var också ett ypperligt tillfälle att lära känna varandra under denna städdag. Vi kommer att ha fler trevliga städdagar framöver.

Allmänna utrymmen -   Nu efter städdagen då vi fick det så rent och fint vill jag understryka att vi alla måste tänka på att bibehålla trapphus och källargångar och gemensamma ytor rena och fria från föremål. Detta för allas trivsel. Dessutom kommer det under renoveringsprojekten vara en hel del hantverkare i våra hus och de kommer att behöva fria ytor för att kunna göra sitt jobb effektivt.

Förrådsinventeringen -  De flesta förråden är uppmärkta. De förråd som inte någon visat ägarskap för har vi nu bytt lås på och vi kommer att tömma dessa i slutet på januari om ingen ägare ger sig till känna. Dessa förråd har markerats med en stor lapp på dörren med information om tömning. Om någon saknar förråd, tag kontakt med styrelsen via e-post eller vår telefon.

De nya cykelrummen -  Arbetet med att iordningsställa det nya cykelrummet på Hertigvägen 8 är igång och vi återkommer med information så snart vi kan sätta ett datum för öppnandet av cykelrummet.

Byggnadsvårdsprogrammet – Vårdprogrammet för våra hus finns publicerat här på vår hemsida under Om Brf Rovfågeln. Vårdprogrammet är vårt beslutsunderlag när vi gör renoveringar och åtgärder i husen.

Några detaljer som är viktiga att notera för dig som bostadsrättshavare:

  • I vårdprogrammet finns specificerat vilken typ av markis och färg på markistyg som är tillåten att montera (kontakta alltid styrelsen inför uppsättning av markis!) samt ett avsnitt om trapphus och säkerhetsdörrar.
  • Trapphusen är föreningens ansvar och styrelsen arbetar nu med att ta fram en säkerhetsdörr som är så lik originaldörrarna som möjligt. Denna dörr kommer att vara den säkerhetsdörr medlemmar och hyresgäster kan få monterad. (Den som vill behålla sin originaldörr får självklart göra det!)

Öppet Hus – Den 11 december kl 12:00 – 16:00 kommer Thory Strandh att hålla öppet hus i sin lokal på hörnet mellan Blommensbergsvägen och Hertigvägen (bredvid garaget). Thory har en egen designverkstad där hon gör bl.a textiltryck. Under denna dag kommer hon ha lite försäljning samt förevisa hur hon går till väga med textiltryck. Dessutom kommer Ulla Nordlund som också bor på Blommensbergsvägen att ställa ut sina egengjorda unika örhängen. Båda två kommer också att ha lite försäljning.

Så passa på att gå till Thorys Lokal och lär känna våra grannar Thory och Ulla och se vad de jobbar med!

Mvh

/ Tomas Färlin, Ordförande