Brev från ordförande 29 september 2010

Hej igen alla grannar i Brf Rovfågeln! Det är nu gått 3 månader sedan förra ordförandebrevet och jag hoppas att sommaren varit bra för er alla! Styrelsen har startat upp hösten med regelbundna styrelsemöten efter sommaruppehållet. Vi har också startat upp ett flertal olika projekt för våra hus bl.a. fönsterrenovering, fastighets-el, liggande stammar mm. (Se gärna den ekonomiska planen/tekniska besiktningen för mer information om vilka åtgärder som är planerade framöver.)

Renoveringsprojekten kommer att påverka vårt boende den närmaste tiden då hantverkare kommer att jobba i våra allmänna utrymmen men också i våra lägenheter. Information om projekten kommer att anslås i trapphusen samt, i de fall det är nödvändigt, delas ut i brevlådorna. Ett av de första projekten kommer att vara fönsterrenoveringen.

Hyreshöjningen i våras – Jag vill passa på att be våra hyresgäster om ursäkt då ni fick en hyreshöjning i våras utan att föreningen meddelat er detta innan. Normalt skall man som fastighetsägare avisera hyresgästerna innan en höjning men tyvärr missade vi att göra det efter att hyresförhandlingen med HGF var klar. Vi från styrelsen kan bara lova att det inte ska upprepas nästa gång/år.

Förrådsinventeringen – Jag hoppas att alla sett anslagen i våra trapphus om att vi måste göra en förrådsinventering! Anledningen är dels att en del av oss saknar förråd eller ”matkällare”, dels att vi måste veta vem som har vilket förråd i de fall hantverkare måste komma åt ytan i arbetet med fuktspärrar och de liggande stammarna. Jag vill att ni som inte märkt upp era förråd gör det så snart ni kan! Inom kort kommer vi att byta ut låsen på samtliga förråd och matkällare som inte är uppmärkta och efter 3 månader tömmer vi dessa förråd om inte innehavarna gett sig till känna.

Städdagen lördag 2/10 – Se anslag om städdagen i våra trapphus för tider och samlingsplats. Vi hoppas att många av er kan vara med och göra fint kring våra hus och i våra gemensamma utrymmen! Vi kommer grilla korv och bjuda på kaffe samt dryck till alla som är med på städdagen.

Container för grovsopor – Fredag 1/10 till tisdagen 5/10 finns möjlighet att slänga egna grovsopor (ej renoverings-/byggavfall) i containrar som kommer att vara uppställda inom området. Miljöfarligt avfall som färgburkar, lysrör och elskrot m.m. kommer endast att kunna lämnas lördag 2/10 i en för ändamålet uppställd släpkärra.

Allmänna utrymmen – Vi har i våra hus drabbats av en del sabotage och stölder och därför kommer vi nu att snabba på med att upphandla portlås/kodlås. Jag uppmanar er som drabbas av sabotage eller stölder att polisanmäla detta och att även meddela oss i styrelsen. Vi måste också alla hjälpas åt med att hålla portar, källardörrar och andra dörrar till allmänna utrymmen stängda. Tyvärr förekommer det att det lämnas grovsopor i allmänna utrymmen. Detta är inte tillåtet och kan även medföra brandfara vilket jag skrev om i förra ordförandebrevet.

Nya cykelrum  – Styrelsen har beslutat att iordningsställa ett nytt cykelrum på Hertigvägen och utöka med ett extra cykelrum på Blommenbergsvägen. Anledningen är att det finns för lite plats för våra cyklar och barnvagnar i befintliga cykelrum, samt att cykelrummet på Hertigvägen 6 ligger en trappa ner från gatuplanet. Det nya cykelrummet på Hertigvägen kommer att vara beläget på hörnet Hertigvägen 8, samma ingång som till tvättstugan. På Blommensbergsvägen är det vårt före detta grovsoprum som kommer att göras om till cykelrum.

Arbetet kommer att utföras i två steg. Steg ett blir att iordningställa cykelrummet på Hertigvägen och steg 2 Blommenbergsvägen.  Arbetet är planerat att starta under v. 40.

Byggnadsvårdsprogrammet – Våra hus är kulturmärkta – grön klassning, vilket är den näst högsta skyddsklassningen. Grönt = fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Grönklassningen innebär att våra hus inte får förvanskas enligt Plan- och bygglagen. Ändringar och renoveringar måste utföras varsamt så att husens ursprungliga karaktär – fasader, trapphus, portar och planteringar – bevaras.

Under våren och sommaren har vi anlitat en byggnadsantikvarie för att ta fram ett vårdprogram. Vårdprogrammet innefattar historik och beskrivning, aktuell lagstiftning, en beskrivning av byggnadernas kulturhistoriska värde samt riktlinjer vid underhåll och ändringar. Styrelsen beslutade i september att vårdplanen gäller som beslutsunderlag vid underhåll och ändringar av våra hus. Programmet finns publicerat på vår hemsida.

Några detaljer som är värda att notera för dig som bostadsrättshavare: i vårdprogrammet finns specificerat vilken typ av markis och färg på markistyg som är tillåten att montera (kontakta alltid styrelsen inför uppsättning av markis!) samt ett avsnitt om trapphus och säkerhetsdörrar.

Trapphusen är föreningens ansvar och styrelsen arbetar nu med att ta fram en säkerhetsdörr som är så lik originaldörrarna som möjligt. Denna dörr kommer att vara den säkerhetsdörr medlemmar och hyresgäster kan få monterad. (Den som vill behålla sin originaldörr får självklart göra det!)

Om ni renoverar – Om ni bygger om i era lägenheter t.ex. byter ut kök, innerdörrar mm. så hör av er till styrelsen så kan föreningen magasinera originaldetaljer ifall att någon annan lägenhetsinnehavare behöver reservdelar. Tänk på att alltid informera styrelsen om ni tänker ändra planlösning i lägenheter eller göra andra omfattande ändringar.  All renovering måste utföras fackmannamässigt. Se våra stadgar!

Nyinflyttade – skicka e-post  till styrelsen rovfageln@gmail.com så beställer vi namnändring till er dörr samt i trapphuset av vår fastighetsskötare Energibevakning. Kontaktuppgifter finns anslaget i trapphuset. Dessutom vill jag påminna er om att läsa Brf Rovfågelns stadgar, dessa finns på vår hemsida.

Löpande information – Här på vår hemsida kan du prenumerera via e-post på all information som publiceras – gå in och registrera din e-postadress redan nu om du inte redan har gjort det! Så får du informationen direkt och vi spar både miljö och papper. Läs också gärna om våra pågående, kommande och avslutade projekt.

Mvh / Tomas Färlin, Ordförande

(Brevet utdelat i alla postlådor 29/9 2010)