Fotografering av fastigheterna i Brf Rovfågeln

Under helgen 13-14 november kommer fotografering av vissa utrymmen och byggnader i föreningen att ske. Detta görs dels för att dokumentera eventuella befintliga skador inför arbetet med dränering i hus C (Hertigvägen 8-18) dels för en historisk dokumentation av våra fastigheter. / Styrelsen