Dräneringsarbetet för hus C börjar nu

Med början vecka 48, 29/11 kommer arbetet med dränering av hus C (Hertigvägen 8-18) att påbörjas och vi vill från styrelsen ge lite information om vad som gäller.
Arbetet kommer att inledas på baksidan av huset, i bortre änden som vetter mot Hövdingagatan för att sedan fortsätta runt gaveln och vidare efter Hertigvägen, det är därför viktigt att cyklar och annat som står framför huset plockas bort.

Alla planteringar på framsidan kommer att grävas upp och träd & buskar kommer att flyttas. Dessa kommer att återställas efter avslutat arbete, troligast dock först till våren då marken inte längre är frusen.

Eventuellt kommer det att uppstå vissa problem med jord och lera som dras med in i portarna, skulle detta bli ett större problem så får vi utöka portstädningen i berörda portar.

Eftersom vi som uppdragsgivare är skyldiga att hålla entreprenören med personalutrymmen kommer det nuvarande cykelrummet på Hertigvägen 8 att utrymmas för detta ändamål. De cyklar som idag står där kommer att flyttas över till det nya cykelrummet som är gemensamt för hela Hertigvägen. Det nya cykelrummet ligger mitt emot det nuvarande på Hertigvägen 8.

(Om någon har sin cykel fastlåst i cykelställ eller liknande är vi tacksamma om den låses upp innan helgen!)

Fortlöpande information om arbetena kommer att finnas på anslagstavla placerad i källaren på väggen mellan tvättstugorna

Med vänlig hälsning
/ Styrelsen