God Jul alla grannar i Brf Rovfågeln!

Information från ordförande och styrelsen Hägersten 2011-12-20.

Vi har nu passerat två-årsdagen som Brf. Vi i styrelsen har nog inte hälsat alla nya medlemmar välkomna till oss i Rovfågeln men vi vill passa på att säga att det är ytterst trevligt att ni funnit er nya bostad hos oss i Rovfågeln!

Bytet av liggande stammar – Under året har samtliga liggande avloppsstammar i våra fastigheter bytts ut, detta har inte gjorts sedan våra hus byggdes 1948 så det var mer än dags. Vår entreprenör Kvalitetsbygg AB har utfört mycket gott arbete och hela arbete har flutit friktionsfritt. Det har varit en hel del evakuerande och omflyttningar bland våra förråd men även detta har gått smärtfritt. Samtliga evakuerade förråd är nu klara för återflyttning.

Dränering – Dränering Hus C Hertigvägen 8-18. Efter att vi haft stora problem med fuktinträngning i Hus C genomfördes en dränering av fastigheten med början i slutet av förra året. I maj månad avslutades projektet och fastighetens dränering fungerar nu helt utan anmärkning.

I samband med återställandet runt huset har föreningens trädgårdsgrupp också gjort ett strålande arbete med planering och återplantering. Målet är att trädgårdsgruppen ska arbeta med förbättringar av utomhusmiljön runt våra fastigheter, den som är intresserad av att ingå i gruppen kan maila in till rovfageln@gmail.com, alternativt lämna ett meddelande i föreningens brevlåda i porten Hertigvägen 6.

Fönsterrenoveringen – Fönsterrenoveringen är nu klar. 800 (!) fönsterbågar har renoverats på verkstad. Samtliga fönster har försetts med nya tätningslister och innerrutan har bytts mot energiglas. I samband med renoveringen har även tilluftsventilen flyttats till övre fönsterbågen.

Åtgärderna ger oss ett bättre inneklimat samt att vi sparar energi. För mer information om fönsterrenoveringen se separat blad. Tyvärr kan vi inte räkna hem full energibesparing på dessa åtgärder förrän vår fjärrvärmecentral är avskiljd från fastigheterna Lärkfalken och Simfågeln på Hövdingagatan.

Avskiljningen, som projekteras och utförs av Fortum, är beräknad att starta maj 2012. Styrelsen har tryckt på Fortum, sedan tillträdet november 2009, om att få avskiljningen till stånd så snabbt som möjligt, tyvärr har det ändå dragit ut på tiden hos Fortum. Våra nya energiglas kräver särsklid hantering vid rengöring/fönsterputsning. Se bifogat skötselråd! (Länkar längst ner)

Nya avtal på entreprenad för städning samt snöröjning – Styrelsen har i sitt arbete med kostnadbesparingar upphandlat nya avtal för städning samt snöröjning. Städavtalet ger oss mera städat för en billigare peng. Snöröjningen är betydligt billigare per arbetstimme. Vi får utvärdera efter vintern om dessa nya avtal gett den service som utlovats.

Kom ihåg att inte belamra våra trapphus, eller gemensamma utrymmen med saker, då kan städning utebli på dessa platser! Ni som ännu inte flyttat era cyklar som står parkerade på/vid våra gångvägar, se till att flytta undan dessa så att snöröjarna kommer fram, samt att ni minimerar risken att era cyklar skadas vid t.ex. plogning.

Optimering av källsortering – Efter beslut i styrelsen har vi valt att ändra placering av och antal källsorteringskärl. Detta har gjorts dels för att åstadkomma en besparing, dels för att kärlen tidigare inte utnyttjats optimalt. Det finns nu 3 stationer inom området, Hertigvägen 14, Hertigvägen 6 på gaveln samt Blommensbergsvägen 184. Vid samtliga stationer finns kärl för tidningar, metall, färgat & ofärgat glas.

Närmaste återvinningsstation där man kan lämna plast & förpackningsmaterial, batterier mm finns på Blommensbergsvägen i höjd med Aspuddsparken.

Föreningsokalen samt Pingisrum – våra gemensamma utrymmen är ännu varken städade eller fullt återställda efter stambytet. Vi kommer att se över dess utrymmen efter nyår och ta ett tag för hur dessa ska nyttjas i framtiden.

Lokaler samt förråd att hyra – Nu när våra renoveringsprojekt i källarna går mot avslut samt att förråds- och lokalinventeringen är klar har vi några lediga lokaler samt mindre förråd som medlemmar och hyresgäster kan hyra. Skicka in er intresseanmälan med önskad om förrådsstorlek till styrelsen så återkommer vi till er med vad som finns tillgängligt. Skicka intresseanmälan per e-post eller lägg ett brev i postlådan på Hertigvägen 6.

Tvättstuga och webbokning –Vi har fått några anmälningar att webbokningen inte fungerat alla gånger och utrustningen för webbokning har nu setts över av vår leverantör. Om du stöter på problem när du bokar tvättstuga via webbsidan skicka e-post till rovfageln@gmail.com ange “Webbokningsproblem” i ämnesraden samt ange klockslag när du försökte logga in utan att lyckas. Klistra gärna in felmeddelandetext.

Säkerhetsdörrar och postboxar – För att föreningen ska komma vidare med att ta fram en standard för säkerhetsdörrar enligt den antagna byggnadsvårdsplanen, samt se över möjligheten att installera postboxar behöver styrelsen hjälp med att se över vilka alternativ som finns samt ta fram beslutsunderlag. Om du är intresserad av att jobba med denna fråga kontakta styrelsen på rovfageln@gmail.com

Säkerhet – Ni har alla fått information om brandvarnare och brandsäkerhet, men vi vill också påpeka att vi alla måste tänka på vem vi släpper in i våra hus eller vem som får portkoder av oss. Se även till att dörrar hålls stängda så att inte några obehöriga kommer in.

Motioner till årsstämman – Brf Rovfågelns medlemmar kommer att kallas till årsstämma någon gång mellan mars och juni månad 2012. Medlem är den som äger sin andel, dvs inte hyr av föreningen. Kom ihåg att motioner måste vara inlämnade senast 1:a februari enligt våra stadgar.

Motioner kan du lämna i föreningens vita brevlåda i porten på Hertigvägen 6 eller skicka in via e-post till rovfageln@gmail.com Regelverk angående föreningstämma/fullmakter finns i våra stadgar.

Löpande information – Här på vår hemsida kan du prenumerera via e-post på all information som publiceras – gå in och registrera din e-postadress redan nu om du inte redan har gjort det! Så får du informationen direkt och vi spar både miljö och papper. Läs också gärna om våra pågående, kommande och avslutade projekt.

God Jul o Gott Nytt År! Från styrelsen och Tomas Färlin, ordförande

Bilagor