Nu tändas tusen juleljus…

Snart är det jul och det innebär att vi tänder extra många ljus. Men det är också årets högtid för bostadsbränder. Vi ska naturligtvis inte sluta med levande ljus i höst- och vintermörkret, men vi måste vara varsamma hur vi handskas med levande ljus för att minska riskerna för bostadsbrand.

Juleljus från www.fotoakuten.seI adventstid ökar bostadsbränderna dramatiskt och över 40 procent av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus i Sverige inträffar just i december. (Foto från www.fotoakuten.se)

Sedan november 2001 finns det ett lagkrav som anger att alla fastighetsägare är skyldiga att installera brandvarnare. Enligt 2 kapitlet 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor:

“…skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

I alla föreningens lägenheter har brandvarnare monterats av den tidigare fastighetsägaren Familjebostäder. De brandvarnare som har monterats tillhör fastigheten. Som boende ansvarar man för att brandvarnaren fungerar och att det finns en installerad, om den av någon anledning skulle ha tagits bort exempelvis vid en överlåtelse eller flytt.

Några tips!

Några bra tips är att alltid ta en extra runda i sin bostad innan du går ut, och kolla att alla ljus är släckta och att spisen är avstängd, bara använda ljusstakar och ljusprydnader som är obrännbara och att se till brandvarnaren fungerar. För att öka brandsäkerheten hemma bör man ha såväl en brandsläckare som en brandfilt.

Första advent har också utsetts till ”brandvarnartestardagen”, en dag då du kan byta batteri och kontrollera så att din varnare fungerar.

Kom också ihåg att inte belamra utrymningsvägar d.v.s. trapphus och källargångar med saker.

Med dessa ord önskas alla boende i BRF Rovfågeln,

God Jul & Gott nytt år

/Styrelsen