Publicerade inlägg februari 2010

Viktigt! Ni som ännu inte kvitterat ut nya nycklar!

2010-02-26 04:02

Måndag 1 mars påbörjar vår låssmed bytet av låscylindrar i våra portar och allmänna utrymmen. Vi har noterat att några boende inte har hämtat ut sina nya nycklar. Ni som inte hämtat nycklar ombedes ta kontakt med styrelsen.

Den som inte hämtat ut sina nya nycklar riskerar att bli utelåst då den gamla nyckeln inte kommer att fungera i portarna efter låsbytet! /Styrelsen

Snö på taken

2010-02-23 02:02

J-H Trädgårdsservice som har hand om vår snöröjning har kontrollerat våra tak och gjort bedömningen att taken inte behöver skottas. Över en av våra portar (Hertigvägen 4) hänger snön över och J-H kommer där att sätta upp ett extra tak över porten senast onsdag 24/2. På ställen där snön hänger över men där man normalt inte behöver gå har J-H markerat med röda koner. / Styrelsen

Dags för nyckel- och cylinderbyte i BRF Rovfågeln!

2010-02-12 10:02

Familjebostäder ska enligt avtal återfå alla nycklar till allmänna utrymmen, därför måste vi genomföra ett cylinderbyte i dessa dörrar och portar. För ett så smidigt byte som möjligt, delas nya nycklar ut en vecka innan cylindrarna byts ut. (mer…)

Brev från ordförande 2010-07-02

2010-02-10 10:02

Till alla boende i Brf Rovfågeln

Det har nu förflutet drygt två månader sedan vårt gemensamma köp av fastigheterna Rovfågeln/Kungsörnen och jag vill tacka er alla för ert förtroende för oss i styrelsen med förvaltningen av våra fastigheter sedan köpet. (mer…)