Snö på taken

J-H Trädgårdsservice som har hand om vår snöröjning har kontrollerat våra tak och gjort bedömningen att taken inte behöver skottas. Över en av våra portar (Hertigvägen 4) hänger snön över och J-H kommer där att sätta upp ett extra tak över porten senast onsdag 24/2. På ställen där snön hänger över men där man normalt inte behöver gå har J-H markerat med röda koner. / Styrelsen