Viktigt! Ni som ännu inte kvitterat ut nya nycklar!

Måndag 1 mars påbörjar vår låssmed bytet av låscylindrar i våra portar och allmänna utrymmen. Vi har noterat att några boende inte har hämtat ut sina nya nycklar. Ni som inte hämtat nycklar ombedes ta kontakt med styrelsen.

Den som inte hämtat ut sina nya nycklar riskerar att bli utelåst då den gamla nyckeln inte kommer att fungera i portarna efter låsbytet! /Styrelsen