Brev från ordförande 2010-07-02

Till alla boende i Brf Rovfågeln

Det har nu förflutet drygt två månader sedan vårt gemensamma köp av fastigheterna Rovfågeln/Kungsörnen och jag vill tacka er alla för ert förtroende för oss i styrelsen med förvaltningen av våra fastigheter sedan köpet.

Brf RovfågelnVi i styrelsen är varken fastighetsjurister, byggnadsingenjörer eller på något annat sätt specialister på fastighetsförvaltning. Vi är några av dina grannar som brunnit för att ombilda våra hus till Brf samt för att få igång föreningen på bästa möjliga sätt efter köpet. Ett arbete som utförs kvällar och helger för föreningens och medlemmarnas bästa.

Jag vill också passa på att tacka de medlemmar utanför styrelsen som erbjudit sig och hjälpt till med en hel del jobb. Om du vill hjälpa till eller känner engagemang för något som rör våra hus så hör av dig till styrelsen! (Antingen till vår telefon 070-6779824 eller med ett mail till rovfageln@gmail.com)

Vi gör vårt bästa för att hålla alla boende informerade om vad som sker och vad som planeras för våra hus. Men det tar också tid att skriva och dela ut information. Jag hoppas att alla boende i Brf Rovfågeln har överseende med att det kan ta tid att få frågor besvarade. Ofta har vi inte svaren utan måste lägga tid på att ta fram fakta och diskutera.

På vår hemsida www.rovfageln.se kan du prenumerera på all information som publiceras – gå in och registrera din e-postadress redan nu om du inte redan har gjort det! Läs också gärna om våra pågående, kommande och avslutade projekt på vår hemsida.

Kommande renoveringar i fastigheterna

En fråga som just nu är väldigt högt prioriterad är våra kommande renoveringar som är upptagna i den ekonomiska planen. Ni känner alla till att det är ett flertal åtgärder/arbeten som ska utföras i våra fastigheter inom en relativt kort snar framtid. Arbetet med att planera för detta tar, och kommer att ta, mycket av vår tid framgentöver parallellt med allat annat vi har att göra i föreningen.

Föreningsstämma

Vi kommer inom kort påbörja planering för vår första föreningsstämma (årsstämman) som ska hållas under våren. På stämman har alla boende möjlighet att komma med motioner och en styrelse ska väljas.

Vi kommer också inom kort hålla en extra föreningsstämma där den enda punkten är att fatta beslut om val av auktoriserad revisor (något som krävs i våra stadgar), enligt våra stadgar måste vi ha en detsådan..

Kallelser till och information om dessa stämmor kommer att delas ut i god tid innan.

Jag är fast övertygad om att vi alla med vårt gemensamma arbete och intresse för Brf-föreningen snart kommer att märka en väsentlig förbättring i vårt boende med ökad trivsel, gemenskap och skötsel av våra hus. Där vi alla har ett gemensamt ansvar för förvaltning, omvårdnad och trivsel i våra gemensamt ägda fastigheter.

Det är ett spännande 2010 vi har framför oss och många av våra bo-idéer kan komma att förverkligas.

Med vänlig hälsning,

Tomas Färlin ordförande , Hägersten 7/2 – 2010

(Brevet utdelat i alla postlådor 7/2)