Tillträdesdagen flyttas fram (till inom 2 v.)

Senaste informationen från SBAB är att tillträdesdagen är framflyttad till inom 2 veckor p.g.a av att man fortfarande arbetar med underlagen inför tillträdet. FB och SBAB ska komma fram till ett nytt datum när tillträdet kan ske. Detta kommer enligt information att ligga inom 2 veckor. Mer information kommer så snart vi fått besked. / Styrelsen