Nytt datum för tillträdesdag samt hyra för november

Tillträdesdagen är preliminärt flyttad till fredag 6 november!
Vilket datum det slutligen blir bestäms av SBAB och Familjebostäder inom kort.

Hyra för november
På grund av att tillträdesdagen flyttats fram till fredag 6 november ska hyra för november månad betalas till Familjebostäder. Detta gäller både för er som ska köpa era lägenheter och för er som ska fortsätta hyra. Hyresavier har skickats ut från Familjebostäder i dagarna.

Överskjutande hyra från Familjebostäder kommer att återbetalas till er som köper er lägenhet. Tänk på att ni som köper ocksåska betala in avgiften till föreningen för resterande dagar i november. Avier från föreningen för detta kommer att delas ut i mitten på månaden. (Du som fortsätter att hyra behöver bara göra en inbetalning.)

(Lapp med ovanstående information kommer också att delas ut i postlådorna.)

/ Hälsningar Styrelsen Brf Rovfågeln