Tillträde torsdag 19 november!

Nu har vi fått ett nytt datum för tillträdet från SBAB och Familjebostäder. Torsdag 19 november träffas Familjebostäder, representanter från styrelsen, SBAB samt ombildningskonsulten för undertecknande av överlåtelseavtal mm. (Information om tillträdesdagens datum kommer också att sättas upp i trappuppgångarna.)