Från och med idag (19 november) är vi Brf Rovfågeln!

Idag (19 november) har vi tillträtt tomträtterna Rovfågeln 1 och Kungsörnen 1 (Hertigvägen 2-18 samt Blommensbergsvägen 180-192). Det innebär att vi som är medlemmar i föreningen nu tillsammans äger och förvaltar fastigheterna och ni som är hyresgäster nu har Brf Rovfågeln som hyresvärd.

Teknisk och ekonomisk förvaltning
Styrelsen har tecknat avtal med följande leverantörer för teknisk och ekonomisk förvaltning:

Felanmälan
Anslag med telefonnummer till felanmälan under kontors- samt efter kontorstid finns i trapphusen samt här på hemsidan.


För dig som är bostadsrättsinnehavare:

Försäkring
Bostadsrättstilläggsförsäkringen som alla bostadsrättsinnehavare ska ha är tecknad via föreningens fastighetsförsäkring. Försäkringen är tecknad med IF. Bostadsrättstillägget gäller oavsett i vilket bolag du har tecknat hemförsäkring. Om du inte har hemförsäkring uppmanar vi dig att teckna en sådan snarast möjligt!

Stadgar och trivselregler
Från och med idag gäller föreningens stadgar för dig som bostadsrättsinnehavare. Tillsvidare fortsätter Familjebostäders ordningsregler att gälla alla bostadsrättsinnehavare och hyresgäster.

Avgiftsavier
Avgiftsavier för november (19-30/11) och december skickas ut av vår ekonomiska förvaltare. Dom behöver lite tid på sig att registrera alla boende i sitt system varför avierna beräknas komma i mitten av december. (Överskjutande hyra för november kommer att regleras till alla bostadsrättsinnehavare.)

Upplåtelseavtal
Styrelsen kommer att underteckna och dela ut två exemplar av upplåtelseavtal till samtliga bostadsrättsinnehavare som betalt in insatsen per tillträdesdagen. Upplåtelse avtalet ska undertecknas bostadsrättsinnehavaren. Det ena exemplaret lämnas därefter in till föreningen/styrelsen, det andra behåller ni. Betrakta upplåtelseavtalet som en värdehandling!

Föreningsstämma
Föreningsstämma kommer att hållas så tidigt som möjligt i perioden för föreningsstämma angivet i våra stadgar (tidigast första mars 2010, senast före juni månads utgång).

För dig som hyresgäst

Hyresavier för december kommer att skickas ut av vår ekonomiska förvaltare. Avin kommer att skickas ut i mitten av december. I övrigt gäller ditt hyreskontrakt som vanligt.

Felanmälan ska göras till telefonnummer som finnas anslaget i portarna. Familjebostäders trivselregler gäller tillsvidare.

Tillsvidare fortsätter Familjebostäders trivselregler att gälla alla bostadsrättsinnehavare och hyresgäster.

Övrig information alla boende…

Tvättstuga
Vi kommer att inrätta en temporär tvättstuga i den gamla grovtvättstugan på Hertigvägen 16.

Inbjudan till informationsmöte för alla boende
Inbjudan till informationsmöte för alla boende, bostadsrättsägare samt hyresgäster, kommer att skickas ut så snart vi har hittat ett lämpligt datum. Mötet kommer att hållas före årsskiftet.

Mer utförlig information
Mer utförlig information kommer att delas ut men vi behöver några veckor på oss för att sammanställa den. Information kommer löpande att publiceras här på hemsidan. Här kan du också prenumerera på inläggen – du får då e-post så snart något nytt publiceras.

Kontaktuppgifter styrelsen
Du kan alltid kontakta styrelsen via e-post på rovfageln@gmail.com Du kan också ringa på telefonnummer 070-677 98 24. Vi lyssnar regelbundet av telefonsvararen och återkommer så snart vi kan.

Hälsningar,

Styrelsen Brf Rovfågeln