Information till de som inte köper sin lägenhet på tillträdesdagen

Brf Rovfåglen kommer att skicka ut ett erbjudande om köp till alla i Rovfågeln/Kungsörnen som valt att inte köpa på tillträdesdagen 29 oktober.

Vi räknar med att erbjudandet skickas ut inom ett par veckor från tillträdesdagen. Den som väljer att inte köpa vid ombildningen har 6 månader på sig att köpa till ombildningspris, men med tillägg för föreningens räntekostnader. De sex månaderna räknas från den dag då erbjudandet från Brf Rovfågeln skickats ut.