Teknisk besiktning och eknomisk plan

Den tekniska besiktningen genomfördes fredagen 27 februari och den ekonomiska planen är nu klar och undertecknad av styrelsen. Nu återstår godkännande av ekonomiska planen av intygsgivarna (utsedda av Boverket) innan vi kan kalla till köpstämma. / Styrelsen