INFORMATION OM KÖPSTÄMMA!

Måndag 1 juni kl. 18.30 håller BRF Rovfåglen köpstämma i matsalen på Blommensbergsskolan.

Personlig kallelse med dagordning, ekonomisk plan och information för BRF Rovfågeln samt rapport från den tekniska besiktningen kommer att delas i adresserade kuvert i allas brevlådor inom kort.

Vägbeskrivning till Blommenbergsskolan delas ut med kallelsen.

För den som inte kan delta på köpstämman finns möjlighet att lämna en fullmakt. Fullmakt samt information om hur fullmakten ska fyllas i och lämnas in kommer att finnas i kallelsen.

Om du har frågor så kan du lämna meddelande på Brf Rovfågelns telefonsvarare på 070 677 98 24 så ringer vi upp dig så snart vi kan. Eller skicka e-post till rovfageln@gmail.com

Hälsningar,

Styrelsen Brf Rovfågeln och Berg Fastighetsjuridik AB

Generell information om stegen i ombildningsprocessen finns på Stockholms stads webbsida www.bildabostad.se Du kan också ringa till Bilda bostads informationstelefon och ställa frågor 020-65 70 80.