Dags för teknisk besiktning!

Vi kan med glädje konstatera att intresset för en ombildning är stort! Vi har med god marginal fått in intresseanmälningar och styrelsen har tillsammans med Berg Fastighets juridik beslutat att gå vidare med nästa steg i ombildningsprocessen: teknisk besiktning av fastigheten.

Den tekniska besiktningen är bokad till fredag 27 februari kl. 9.00. Om du är intresserad av att delta, så skicka e-post till rovfageln@gmail.com senast måndag 23 februari. Uppge lägenhetsnummer, telefon och en kort motivering om varför du vill närvara.

Det är viktigt att understyka att besiktningen gäller fastigheterna i stort dvs. tak, väggar, stammar, elsystem, undercentraler, fönster osv. Det handlar inte om att besiktiga enskilda lägenheter, utan det som föreningen kan komma få ansvar för i fastigheterna.

Om du har frågor så kan du lämna meddelande på Brf Rovfågelns telefonsvarare på 070 677 98 24 så ringer vi upp dig så snart vi kan. Eller skicka e-post till rovfageln@gmail.com

/ Styrelsen och Berg Fastighetsjuridik